برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1392 , دوره  1 , شماره  2 ; از صفحه 31 تا صفحه 40 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش پيشگيري از اعتياد از طريق الگوي اعتقاد سلامتي بر آگاهي و درک دانش آموزان سال اول دبيرستان هاي ساوه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: با توجه به بالا بودن شيوع و شروع مصرف سيگار در دوران دبيرستان و نقشي که آگاهي و ادراکات فرد روي رفتار آن ها دارد، اين پژوهش با هدف تعيين تاثير آموزش پيشگيري از اعتياد از طريق مدل اعتقاد به سلامتي بر آگاهي و ادراکات دانش آموزان دختر و پسر پايه اول دبيرستان هاي شهر ساوه انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه نيمه تجربي از نوع قبل و بعد
(Before and after) بود. از 10 مدرسه دخترانه و پسرانه ساوه به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي، 387 دانش آموز انتخاب و داده ها طي دو مرحله، آزمون اوليه قبل از آموزش و آزمون ثانويه بعد از آموزش با پرسشنامه سوالات فردي، آگاهي و ادراکات گردآوري، مقايسه و تجزبه و تحليل شد. آموزش بر اساس نتايج تکميل اوليه پرسشنامه و سازه هاي مدل اعتقاد بهداشتي طراحي و اجرا شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي t زوج و مستقل، مجذور کا، آناليز واريانس(ANOVA)  و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد.
يافته ها: مقايسه ميانگين نمرات آگاهي و ادرکات (موانع، منافع، حساسيت و شدت) قبل و بعد از مداخله آموزشي تفاوت معني دار نشان داد
(p<0.0001). ضريب همبستگي پيرسون بين آگاهي و ادراکات کل قبل و بعد از آموزش همبستگي مثبت (r= 0.31، r=0.38، p<0.0001) نشان داد. بعد از مداخله بين آگاهي دانش آموزان و تحصيلات پدر (p<0.01)، تحصيلات مادر (p<0.02)، شغل پدر (p<0.01) و نوع مدرسه (p<0.0001)، بين موانع درک شده و تحصيلات مادر (p<0.02)، سابقه مصرف مواد اعتياد آور در خانواده (p<0.01)، بين منافع درک شده و نوع مدرسه (p<0.01)، بين حساسيت درک شده و نوع مدرسه (p<0.04) و بين شدت درک شده و نوع مدرسه (p<0.02) ارتباط معنادار مشاهده شد.
نتيجه گيري: آموزش از طريق مدل اعتقاد بهداشتي با هدف پيشگيري از سوء مصرف مواد مي تواند باعث ارتقاء آگاهي، ايجاد ادراکات مثبت در افراد شود و در پيشگيري اوليه از سوء مصرف مواد مخدر، يک استراتژي با هزينه اثربخشي خوب است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صلحی، م.، و ابوالفتحی، م. (1392). تاثیر آموزش پیشگیری از اعتیاد از طریق الگوی اعتقاد سلامتی بر آگاهی و درک دانش آموزان سال اول دبیرستان های ساوه. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران, 1(2), 31-40. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=213402Vancouver : کپی

صلحی مهناز، ابوالفتحی میترا. تاثیر آموزش پیشگیری از اعتیاد از طریق الگوی اعتقاد سلامتی بر آگاهی و درک دانش آموزان سال اول دبیرستان های ساوه. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران. 1392 [cited 2021November27];1(2):31-40. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=213402IEEE : کپی

صلحی، م.، ابوالفتحی، م.، 1392. تاثیر آموزش پیشگیری از اعتیاد از طریق الگوی اعتقاد سلامتی بر آگاهی و درک دانش آموزان سال اول دبیرستان های ساوه. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران, [online] 1(2), pp.31-40. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=213402. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 320 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی