برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه كارآيي يك نوع آنتراسيت توليد داخل و نوع وارداتي در عمليات تصفيه آب

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
روند فزاينده جمعيت و افزايش نياز آبي باعث گرديده تا صافيهاي شني تند معمولي توانايي لازم براي تأمين آب مورد نياز جوامع را نداشته باشد. آنتراسيت به عنوان ماده پركننده بستر صافيها افزايش حجم صاف سازي را فراهم مي آورد. با اين وجود به دليل قيمت زياد آنتراسيت در بسياري از جوامع در حال توسعه از آن براي بستر سازي استفاده نمي شود. هدف از انجام اين مطالعه بررسي كارآيي آنتراسيت توليد داخل كشور براي تصفيه خانه هاي آب است. آزمايشها در دو بخش انجام گرفت. بخش اول شامل آزمايشهاي تعيين ساختار آنتراسيت از جمله: محتواي كربن، خاكستر، گوگرد، رطوبت، مواد فرار و ميزان حلاليت در برابر اسيد، ميزان حلاليت در برابر باز، تعيين دانسيته، ميزان سختي و ميزان شكستگي در طي شستشوي معكوس صافي و بخش دوم شامل آزمايشهاي پايلوتي از جمله: سنجش كدورت، كلر، كل كربن آلي، كل كليفرم و ميزان بارگذاري سطحي بستر صافي جهت عمليات تصفيه آب ميباشد. براي انجام تجزيه و تحليل آماري از دو آزمون t.test و كو واريانس استفاده گرديد. آزمايشهاي تعيين ساختار نشان داد كه محتواي كربن و مواد فرار آنتراسيت نوع داخلي بيش از حد استاندارد بوده و آزمايشهاي پايلوتي نشان داد كه حذف كدورت وكلر باقيمانده بين دو آنتراسيت ايراني و وارداتي داراي اختلاف معني دار نميباشد (P>0.05). درصد حذف TOC موجود در آب خام به وسيله آنتراسيت وارداتي به طور معني داري بيش از نوع داخلي است (P<0.05). از نظر بار سطحي ميانگين زمان رسيدن به ارتفاع يك متر براي آنتراسيت خارجي 33 دقيقه و 42 ثانيه و در آنتراسيت ايراني 29 دقيقه و 30 ثانيه ميباشد كه از لحاظ آماري با هم اختلاف معني داري نداشتند. محتواي كربن، ميزان گوگرد و محتواي مواد فرار آنتراسيت ايراني استاندارد مربوطه را تامين مي كند (سختي آنتراسيت توليد داخل مناسب ولي ميزان حلاليت آن در اسيد و باز زياد است)، بنابراين ميزان هدر رفت آن طي عمليات تصفيه زياد خواهد بود. از اينرو درصورتي مي توان از آنتراسيت توليد داخل براي بستر صافيهاي تصفيه خانه هاي آب استفاده نمود كه پردازش بيشتري بر روي آنها انجام گيرد. كمتر بودن ميزان حذف TOC توسط آنتراسيت ايراني نسبت به نوع خارجي مبين كم بودن خلل و فرج موجود در آن بواسطه پردازش ناكافي است. آنتراسيت وارداتي داراي بارگذاري سطحي بالاتر از محصول داخلي است كه به علت دانه بندي مناسبتر آن است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شاه منصوری، م.، و علی پور، و. (1382). مقایسه کارآیی یک نوع آنتراسیت تولید داخل و نوع وارداتی در عملیات تصفیه آب. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد, 11(ضمیمه شماره 1 (ویژه نامه بهداشت 4)), 47-55. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2132Vancouver : کپی

شاه منصوری محمدرضا، علی پور ولی. مقایسه کارآیی یک نوع آنتراسیت تولید داخل و نوع وارداتی در عملیات تصفیه آب. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. 1382 [cited 2021June22];11(ضمیمه شماره 1 (ویژه نامه بهداشت 4)):47-55. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2132IEEE : کپی

شاه منصوری، م.، علی پور، و.، 1382. مقایسه کارآیی یک نوع آنتراسیت تولید داخل و نوع وارداتی در عملیات تصفیه آب. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد, [online] 11(ضمیمه شماره 1 (ویژه نامه بهداشت 4)), pp.47-55. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2132. 

 
بازدید یکساله 202 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی