برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانش آموزان دبيرستانهاي دولتي شهر تهران درباره ايدز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
بنابر تخمين سازمان جهاني بهداشت تا دسامبر سال 2002 حدود 68 ميليون نفر مرد و زن و كودك در سراسر جهان آلوده به ويروس HIV بوده اند و تخمين ميزنند تعداد موارد زنده 42 ميليون نفر بوده است. سازمان جهاني بهداشت و UNAIDS اعلام كرده اند كه امروزه ايدز براي جوانان يك مشكل بهداشتي محسوب ميشود. همچنين يكي از كاربردي ترين روشها جهت پيشگيري از بروز اين بيماري، ارتقاي آگاهي و بهبود نگرش در جوانان بخصوص در سنين بلوغ ميباشد. اين بررسي مطالعه اي توصيفي - مقطعي است كه به منظور تعيين ميزان آگاهي و نگرش دانش آموزان دبيرستانهاي دولتي شهر تهران در زمينه بيماري ايدز و رابطه اين دو متغير با مشخصه هاي فردي دانش آموزان انجام گرفت. براي انتخاب نمونه، با استفاده از روش طبقه بندي ابتدا به طور تصادفي 5 ناحيه از 20 ناحيه آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب گرديد و سپس به طور تصادفي از هر ناحيه دو دبيرستان (يك دبيرستان پسرانه، يك دبيرستان دخترانه) انتخاب شدند و با اين روش از كل دانش آموزان شاغل به تحصيل در 10 دبيرستان انتخابي، 590 دانش آموز دختر و پسر به عنوان واحدهاي پژوهش مورد بررسي قرار گرفتند. اطلاعات از طريق پرسشنامه مشتمل بر 19 سؤال گرد آوري و سنجش ارتباط بين متغيرهاي پژوهش با نرم افزار SPSS تحت DOS انجام گرفت. يافته هاي پژوهش نشان داد: آگاهي 50.3 درصد از جامعه پژوهش (پسر و دختر) درباره ايدز در رتبه پايين و 36.9 درصد متوسط و 12.7 درصد در رتبه بالا قرار دارد. رتبه نگرش بر اساس رتبه بندي Leekert 13.7 درصد پايين و 62.6 درصد متوسط و 23.7 درصد در رتبه بالا قرار ميگيرند. آزمون آماري مجذور كاري در سطح اطمينان 95 درصد نشان ميدهد بين متغير آگاهي و مشخصات فردي (جنس، سن، رشته تحصيلي، منطقه محل تحصيل) اختلاف آماري معني داري بوده و بين نگرش با جنس، رشته تحصيلي و منطقه محل تحصيل اختلاف آماري معني دار بود ولي رابطه آماري معني دار بين نگرش و سن دانش آموزان وجود ندارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 125
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی