برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش بهداشت بر آگاهي و عملكرد بهداشتي متصديان مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي شهر يزد (1381-1377)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
آموزش مردم از مهمترين شاخص هاي توسعه بوده و ارتباط نزديك با وضعيت اقتصاد و كيفيت زندگي اجتماعي - فرهنگي مردم دارد. آموزش مؤثر ميتواند در سه بعد دانش، نگرش و مهارت موجب تغيير در رفتار يادگيرنده شود. اين تحقيق با هدف بررسي تأثير آموزش بهداشت بر آگاهي و عملكرد بهداشتي متصديان مراكز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي شهر يزد انجام شده است. اهداف ويژه شامل تعيين تأثير آموزش بهداشت اصناف بر آگاهي و عملكرد بهداشتي متصديان مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي برحسب سواد، سن، نوع صنف و سابقه كار بوده است. مطالعه به روش نيمه تجربي انجام شده و در آن آگاهي و عملكرد تعداد 420 نفر از صنوف مختلف، قبل و بعد از آموزش مورد بررسي قرار گرفته است. متون آموزشي مورد نياز جهت تدريس توسط يك گروه متخصص رشته هاي علوم بهداشتي در 122 صفحه با عنوان مجموعه آموزشي آموزشگاه بهداشت اصناف تهيه شده است. پرسشنامه طرح شامل 11 سؤال با جواب كوتاه و 23 سؤال به صورت تست 4 جوابي در زمينه هاي مختلف بهداشت اصناف بوده است. در هر دوره آموزشي بين 25-20 نفر از متصديان شركت نموده و قبل از شروع كلاس از كليه شركت كنندگان پيش آزمون به عمل آمده و پس از شركت در كلاس و گذراندن 60 ساعت دوره آموزشي پس آزمون انجام و نتايج با هم مقايسه گرديده است. ميانگين نمره آگاهي افراد مورد مطالعه از 26.5 (قبل از آموزش) به 52.4 (بعد از آموزش) افزايش يافته است. در اين مطالعه قبل و بعد از مداخله با افزايش سن و سابقه كار ميزان آگاهي افراد مورد مطالعه كاهش يافته، اما با افزايش سواد ميزان آگاهي و عملكرد افزايش معني داري پيدا ميكند. همچنين قبل از مداخله كمترين ميزان آگاهي مربوط به صنف نانوا بوده كه به دنبال آموزش بيشترين افزايش آگاهي نيز در همين صنف رخ داده است. از اين مطالعه ميتوان نتيجه گرفت كه برگزاري دوره هاي آموزش بهداشت اصناف با استفاده از متون آموزشي مناسب ميتواند در ارتقاي دانش و عملكرد اصناف و در نهايت ارتقاي سلامت عمومي جامعه نقش ويژه اي داشته باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 482
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی