برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1382 , دوره  37 , شماره  57 ; از صفحه 39 تا صفحه 43 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه تغييرات غلظت پارامترهاي مربوط به متابوليسم آهن در بيماران ديابتي متعاقب هيپرگليسمي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
چکیده: 

زمينه و اهداف: ديابت بيماري شايعي است كه با بروز بي نظيميهايي در متابوليسم قندها، چربيها، پروتئينها، ليپيدپراكسيداسيون و گليكوزيلاسيون غير آنزيمي كلاژن و هموگلوبين همراه است. اين آشفتگيها در اثر كاهش يا نقص در تشكيل هورمون انسولين به وجود مي آيد. از طرفي هورمونهاي پانكراس در متابوليسم تريس المنتها موثر بوده و در بيماران ديابتي تغيير موضع اين عناصر وجود دارد، با توجه به توضيحات فوق به بررسي متابوليسم آهن در اين بيماران تصميم گرفته شد.
روش بررسي: با همكاري مركز تحقيقات ديابت، آزمايش بر روي تعداد 100 نفر مرد و 100 نفر زن مراجعه كننده به مركز انجام گرفت. يك گروه كنترل با قند ناشتاي بين 92-82 و سه گروه مردان به ترتيب با قند ناشتاي 190-140، 250-190 و بيش از 250 ميلي گرم درصد و سه گروه زنان با قند ناشتاي 180-130، 250-180 و بيش از 250 در نظر گرفته شد. سپس ميزان هموگلوبين با روش سيانومت هموگلوبين، هماتوكريت با استفاده از ميكروسانتريفيوژ آهن و TIBC با روش Iron rapid test سرولوپلاسمين با روش آمين اكسيداز و مس با روش اتميك ابزوربشن تعيين مقدار گرديد.
يافته ها: در زنان، آهن نسبت به كنترل به ترتيب 8.9، 13.8، 17.7 درصد و در مردان 7.8، 14.9 و 17.6 درصد افزايش نشان داد. درصد اشباع ترانسفرين با فرمول  Fe/TI Bc×100 محاسبه و در گروه دوم و سوم مردان 32.5 و 34.7 درصد و در خانمها 20.3 و 22.9 درصد نسبت به كنترل افزايش نشان داد. مس در گروه مردان به ترتيب 11.2، 17.2 و 20.4 درصد و در خانمها 10.2، 16.5 و 19.1 درصد افزايش نشان داد. سرولوپلاسمين در گروه مردان به ترتيب 13، 21 و 25 درصد و در خانمها 16.5، 22.1 و 26.8 درصد افزايش داشت، ضمنا ضريب همبستگي مثبت باr=0.89  بين غلظت سرولوپلاسمين و مس مشاهده گرديد. هموگلوبين و هماتوكريت تغييرات معني دار نشان ندادند.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصل از پروژه فوق شايد بتوان گفت در بيماران ديابتي علاوه بر اشكال در متابوليسم مواد سه گانه با آشفتگيهاي تريس المنتها مواجه هستند و اگر در مداواي اين بيماران اثرات جانبي افزايش اين عناصر در نظر گرفته شود نتايج بهتري حاصل خواهد شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

طاهر، م.، و مشتاقی، س.، و امامی، ع.، و امینی، م.، و پاک سرشت، ف. (1382). مطالعه تغییرات غلظت پارامترهای مربوط به متابولیسم آهن در بیماران دیابتی متعاقب هیپرگلیسمی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, 37(57), 39-43. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=211Vancouver : کپی

طاهر مسیح اله، مشتاقی سیدعلی اصغر، امامی عبدالرحیم، امینی مسعود، پاک سرشت فرزانه. مطالعه تغییرات غلظت پارامترهای مربوط به متابولیسم آهن در بیماران دیابتی متعاقب هیپرگلیسمی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1382 [cited 2021June22];37(57):39-43. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=211IEEE : کپی

طاهر، م.، مشتاقی، س.، امامی، ع.، امینی، م.، پاک سرشت، ف.، 1382. مطالعه تغییرات غلظت پارامترهای مربوط به متابولیسم آهن در بیماران دیابتی متعاقب هیپرگلیسمی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, [online] 37(57), pp.39-43. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=211. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 764 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی