برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  3 , شماره  8 ; از صفحه 111 تا صفحه 140 .
 
عنوان مقاله: 

برآورد و عوامل تعيين کننده تمايل به پرداخت براي بهبود کيفيت آب آشاميدني: يک مطالعه موردي براي استان مازندران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر
 
چکیده: 
بکارگيري روش هاي برآورد ارزش کيفيت آب آشاميدني، جهت انجام برنامه ريزي هاي اقتصادي و حرکت به سمت توسعه يافتگي ضروري به نظر مي رسد. مقاله حاضر، تمايل به پرداخت خانوارهاي چهار شهر منتخب استان مازندران براي بهبود کيفيت آب آشاميدني برآورد کرده است. براي اين منظور تعداد 1300 پرسشنامه در ميان خانوارهاي شهري استان توزيع شده و ضمن سوال از خانوارها براي بيان ترجيحات آنان درباره کيفيت آب آشاميدني، تمايل به پرداخت آنان براي بازه مشخص (انتهاي بسته) و يا از يک طرف باز (اتنهاي باز) برآورد شده است. نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهد تمايل به پرداخت براي بهبود آب آشاميدني از دو روش انتهاي باز و بسته دو گانه به ترتيب حدود 3771 و 3312 تومان ماهانه براي هر خانوار مي باشد. همچنين تمايل به پرداخت اين خانوارها به ازاي هر مترمکعب آب آشاميدني مصرفي حدود 155-137 تومان برآورد شده است. همچنين مطالعه حاضر با بکارگيري مدل هاي اقتصاد سنجي، عوامل موثر بر تمايل به پرداخت براي بهبود کيفيت آب آشاميدني را برآورد کرده است. بر اساس نتايج بدست آمده، متغيرهاي تعداد اعضاي خانوار، درآمد، تعداد افراد تحصيل کرده در خانه و وضعيت تاهل بر تمايل به پرداخت (انتهاي باز) موثرند. همچنين، عوامل موثر بر اين تمايل به پرداخت (انتهاي بسته) شامل سطح تحصيلات، نظر خانوارها در ارتباط با کيفيت آب آشاميدني و نگراني خانوارها از کيفيت آب آشاميدني مي باشد. براي بررسي بيشتر، مطالعه مستقلي براي مرکز استان (شهرستان ساري) انجام شده است که نشان مي دهد متغيرهاي درآمد، ميزان تحصيلات، نظر خانوار درباره کيفيت آب آشاميدني و وضعيت تاهل اثر معنادار بر تمايل به پرداخت براي بهبود کيفيت آب آشاميدني خانوارهاي ساروي دارد. در مجموع، اگرچه تفاوت چنداني در ميانگين تمايل به پرداخت از دو روش مذکور مشاهده نمي شود. ولي عوامل موثر بر تمايل به پرداخت از اين دو روش متفاوت مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

راسخی، س.، و حسینی طالعی، س. (1391). برآورد و عوامل تعیین کننده تمایل به پرداخت برای بهبود کیفیت آب آشامیدنی: یک مطالعه موردی برای استان مازندران. اقتصاد کاربردی, 3(8), 111-140. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=210213Vancouver : کپی

راسخی سعید، حسینی طالعی سیده راهبه. برآورد و عوامل تعیین کننده تمایل به پرداخت برای بهبود کیفیت آب آشامیدنی: یک مطالعه موردی برای استان مازندران. اقتصاد کاربردی. 1391 [cited 2022January27];3(8):111-140. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=210213IEEE : کپی

راسخی، س.، حسینی طالعی، س.، 1391. برآورد و عوامل تعیین کننده تمایل به پرداخت برای بهبود کیفیت آب آشامیدنی: یک مطالعه موردی برای استان مازندران. اقتصاد کاربردی, [online] 3(8), pp.111-140. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=210213. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 121 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی