برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1392 , دوره  5 , شماره  4 ; از صفحه 60 تا صفحه 67 .
 
عنوان مقاله: 

شناسايي و ارزيابي فاکتورهاي موثر بر عملکرد انسان بر اساس منطق فازي (يکي از مناطق عملياتي شرکت انتقال گاز)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، گروه مدیریت محیط زیست
 
چکیده: 

مقدمه: يکي از فرضيات بحث نشده در تمام روش هاي آناليز قابليت اطمينان اين است که عملکرد انسان وابسته به شرايطي است که تحت آن وظايف و فعاليت ها انجام مي شوند. اين شرايط شامل فاکتورهاي موثر بر عملکرد(PIFs) Performance Influencing Factors  يا فاکتورهاي شکل دهنده عملکرد (PSFs) Performance Shaping Factors مي باشند؛ لذا به منظور ارتقاي وضعيت ايمني و کاهش خطاي انساني، شناسايي و ارزيابي فاکتورهاي موثر بر عملکرد به عنوان يک ضرورت محسوب مي شود، اين تحقيق نيز در همين راستا انجام شده است.
روش بررسي: مطالعه حاضر يک پژوهش از نوع موردي است که در اتاق کنترل يکي از مناطق عملياتي شرکت انتقال گاز، اجرا شده است. براي انجام پژوهش ابتدا با مطالعه کتابخانه اي به شناسايي و انتخاب فاکتورهاي موثر بر عملکرد پرداخته شد سپس براي جمع آوري داده هاي لازم، پرسشنامه اي تهيه گرديد و در نهايت با به کارگيري منطق فازي تجزيه و تحليل آنها انجام شد
.
يافته ها: تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که از بين فاکتورهاي تعيين شده، از نظر اپراتورهاي اتاق کنترل، کيفيت شاخص «انجام دو يا چند کار به طور همزمان» و «زمان مورد قبول براي انجام کار» قابل قبول است؛ در صورتي که شاخص کيفيت و ميزان آموزش هاي موجود در شرکت براي آنها نامطلوب است
.
نتيجه گيري: شناسايي و ارزيابي فاکتورهاي موثر بر عملکرد در صنايع مختلف و تحليل آنها به روش فازي در جهت کاهش خطاي انساني و بهبود عملکرد افراد و ارتقاي سطح ايمني، امري بسيار ضروري و مهم مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 201
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی