برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
اسفند 1382 , دوره  11 , شماره  49 ; از صفحه 19 تا صفحه 23 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش بهداشت بر آگاهي، نگرش و كيفيت زندگي زنان در دوران يائسگي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

اين پژوهش، يك مطالعه نيمه تجربي (Quasi-experimental) به صورت قبل و بعد است كه با هدف بررسي تاثير آموزش بهداشت بر كيفيت زندگي در دوران يائسگي در منطقه شهرستان ري از شهر تهران اجرا گرديد. ابزار گردآوري اطلاعات در اين تحقيق، پرسشنامه هاي آگاهي، نگرش، پرسشنامه كيفيت زندگي خاص دوران يائسگي و برگه بسامد خوراك بود كه در دو مرحله قبل و بعد از آموزش در اختيار افراد مورد مطالعه قرار گرفت. پژوهش در سه مركز بهداشت از ميان مراكز بهداشتي واقع در منطقه شهر ري انجام گرديد. نمونه هاي مورد پژوهش، خانم يائسه 45-55 سال بودندن كه از طريق رابطين بهداشت مراكز، جهت شركت در تحقيق معرفي گرديدند. پس از انجام آزمون اوليه (Pre-test) و تجزيه تحليل اطلاعات، برنامه آموزشي مناسب طراحي گرديد كه به صورت چهار جلسه آموزش انجام گرفت. يافته هاي به دست آمده نشان دهنده تغييرات معنادار در نمرات آگاهي، نگرش و ابعاد جسمي، روحي - اجتماعي و جنسيي كيفيت زندگي خانم بودند (Pv<0.00001) تنها در بعد وازوموتور كيفيت زندگي، تغييرات آماري معناداري مشاهده نشد، همچنين ميزان مصرف مواد لبني (شير و ماست) قبل و بعد از آموزش، اختلاف معنادار نشان داد. نتايج اين پژوهش نشان دهنده اهميت و تاثير مثبت برنامه آموزش بهداشت بر كيفيت زندگي خانمهاي يائسه است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 218
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی