برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  3 , شماره  2 ; از صفحه 39 تا صفحه 59 .
 
عنوان مقاله: 

نظريه از هم گسيختگي نهادي و قانون گريزي: مطالعه دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف اپژوهش حاضر آزمون نظريه ازهم گسيختگي نهادي در تبيين قانون گريزي است. براي اين کار از يک سو به بررسي رابطه فردگرايي، پيشرفت گرايي، جهان گرايي و بت وارگي پول به عنوان چهار ارزش فرهنگي براي موفق شدن با قانون گريزي پرداختيم و از سوي ديگر رابطه پايگاه اجتماعي اقتصادي در دو بعد عيني و ذهني را با قانون گريزي و ازهم گسيختگي نهادي و همچنين عناصر آن بررسي کرديم. روش اين پژوهش پيمايش بود. پرسش نامه تهيه شده از مقياس هاي ازهم گسيختگي نهادي، پايگاه اجتماعي اقتصادي عيني و ذهني و قانون گريزي تشکيل شده بود. جامعه نمونه اين پژوهش کل دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز بودند که از طريق نمونه گيري طبقه اي 400 نفر از آن ها به صورت تصادفي انتخاب شدند. يافته ها نشان داد که ازهم گسيختگي نهادي با قانون گريزي رابطه معنادار و مثبت دارد. همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که اثر فردگرايي و بت وارگي پول بر قانون گريزي معنادار است و اثر پيشرفت گرايي و جهان گرايي قابل چشم پوشي است. از سوي ديگر، نتايج نشان داد که قانون گريزي با پايگاه اجتماعي اقتصادي رابطه ندارد. همچنين بين پايگاه اجتماعي اقتصادي عيني و ازهم گسيختگي نهادي همبستگي مثبت و ضعيفي مشاهده شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 159
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی