برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد در خصوص موانع انجام فعاليت هاي پژوهشي در حين آموزش در دانشگاه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: توجه به امر تحقيق و پژوهش از مهم ترين عوامل رشد و شکوفايي در هر کشوري است. اين پژوهش با هدف تعيين ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي يزد در خصوص موانع انجام فعاليت هاي پژوهشي انجام شد.
روش بررسي: پژوهش توصيفي حاضر با 384 نفر نمونه به روش تصادفي چند مرحله اي انتخاب گرديد، به صورت مقطعي انجام شد. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه 56 سوالي محقق ساخته داراي روايي و پايايي معتبر در 4 قسمت: 22 سوال دموگرافيک و زمينه اي، 15گويه موانع شخصي انجام پژوهش (
a=0.73) با محدوده امتياز 15 تا 75 و 19 گويه موانع سازماني (a=0.77) با محدوده امتياز 19 تا 95 بود که به صورت خودگزارش دهي تکميل گرديد. داده هاي با کمک آمار توصيفي و تحليلي نظير ضريب همبستگي پيرسون، ANOVA، T-test و رگرسيون خطي در سطح معناداري 0.05 مورد آزمون قرار گرفتند.
يافته ها: ميانگين سن دانشجويان
21.79±2.78 سال، 67.4 درصد زن و 32.6 درصد مرد بودند. ميانگين نمره موانع شخصي 50.96±8.58 (67.94 درصد از نمره کامل) و موانع سازماني 65.18±11.20 (68.61% از نمره کامل) بود. موانع شخصي زنان بيشتر از مردان بود (P=0.022). موانع شخصي دانشجويان شرکت کننده در کارگاه هاي روش تحقيق بالاتر بود (P=0.033). از موانع شخصي، عدم آشنايي کافي با اصول و روش هاي آماري و در موانع سازماني، عدم ايجاد انگيزه کافي در پژوهشگران از طرف مسوولين بيشترين امتياز را کسب کردند.
نتيجه گيري: با توجه به علاقه مندي بالاي موجود در بين دانشجويان نسبت به انجام فعاليت هاي پژوهشي و پتانسيل بالاي آن ها، توجه به الويت هاي موانع شخصي و سازماني متذکر در اين پژوهش، مورد تاکيد و توجه معاونت پژوهشي و آموزشي دانشگاه قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 108
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی