برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي کمي فلزات سنگين در بافت عضله، کبد و آبشش ماهي کفشک (Euryglossa orientalis) در آبهاي شمال خليج فارس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 
چکیده: 

در اين تحقيق غلظت فلزات سنگين (کادميوم، سرب و مس) در بافت عضله، کبد و آبشش ماهي کفشک (Euryglossa orientalis) از خانواده Soleidae در دو منطقه صيادي شمال خليج فارس، به نام بندر هنديجان (بحرکان) در استان خوزستان و بندر ديلم در استان بوشهر اندازه گيري و مورد مقايسه قرار گرفت. در تابستان 1387 تعداد 50نمونه ماهي کفشک بصورت تصادفي از بنادر هنديجان و ديلم در سه ايستگاه جمع آوري گرديد. يافت نمونه هاي ماهي با استفاده از روش MOOPAM هضم شده و غلظت فلزات کادميوم، سرب و مس نمونه هاي آماده شده توسط دستگاه جذب اتمي (AAS) مورد سنجش قرار گرفت. عناصر کادميوم، سرب و مس در هر يک از دو منطقه هنديجان و ديلم در بافتهاي آبشش، کبد و عضله ماهيان نمايانگر اختلاف معني دار مي باشند. در منطقه هنديجان بيشترين ميانگين (± انحراف استاندارد) کادميوم و مس در بافت کبد ماهيان (بترتيب 2.11±0.22 و 366.41±15.63 ميکروگرم/گرم وزن خشک) و کمترين ميزان آنها در بافت عضله (بترتيب 0.70±0.07 و 5.08±0.27 ميکروگرم/گرم وزن خشک) مشاهده گرديد. در منطقه ديلم نيز بيشترين ميانگين (± انحراف استاندارد) اين عناصر در بافت کبد (بترتيب 1.47±0.10 و 240.24±10.50 ميکروگرم/گرم وزن خشک) و کمترين ميزان آن در بافت عضله (بترتيب 0.49±0.07 و 3.08±0.52 ميکروگرم/گرم وزن خشک) مشاهده شد. در منطقه هنديجان بيشترين ميانگين (± انحراف استاندارد) سرب در بافت آبشش (10.72±1.71 ميکروگرم/گرم وزن خشک) و کمترين ميزان آن در بافت عضله (5.20±0.05 ميکروگرم/گرم وزن خشک) مشاهده گرديد. در منطقه ديلم بيشترين ميانگين (± انحراف استاندارد) اين عنصر در بافت آبشش (6.91±0.52 ميکروگرم/گرم وزن خشک) و کمترين ميران ان در بافت عضله (4.09±0.52 ميکروگرم/گرم وزن خشک) مشاهده شد. بطور کلي مطالعه حاضر نشان داد بافت هاي مختلف ماهي کفشک منطقه هنديجان داراي غلظت بيشتري از فلزات سنگين نسبت به منطقه ديلم مي باشند. همچنين مقادير کادميوم و سرب در بافت عضله ماهي کفشک، در هر دو منطقه نمونه برداري (هنديجان و ديلم) از استانداردهاي جهاني مانند WHO، FAO، ITS و ... از حد مجاز بالاتر بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 128
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی