برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1390 , دوره  1 , شماره  2 ; از صفحه 99 تا صفحه 112 .
 
عنوان مقاله: 

آناليز منطقه اي جريان هاي کمينه در حوزه هاي آبخيز کرخه و کارون

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

در طراحي و اجراي پروژه هاي آبي کوچک در کشور، عمدتا به برآورد سيل توجه شده است و به مساله خشک سالي در برنامه ريزي منابع آب، کمتر اهميت داده شده است. در اين تحقيق به منظور برآورد جريان کمينه، از آمار موجود 28 ايستگاه هيدرومتري در حوزه هاي کرخه و کارون که داراي شرايط مناسب از نظر طول دوره آماري بودند، استفاده شد. سپس منحني تداوم جريان براي هر کدام از ايستگاه ها ترسيم گرديد و مقادير دبي جريان هاي کمينه مورد نياز آنها استخراج گرديد. به منظور تعيين مهمترين عوامل موثر بر جريان کمينه، 21 پارامتر موثر بر جريان کمينه مانند پارامترهاي فيزيوگرافي، اقليمي و زمين شناسي به وسيله سيستم اطلاعات جغرافيايي برآورد گرديد. با استفاده از روش تجزيه و تحليل عاملي، عواملي که کمترين هم بستگي را با هم نشان دادند، انتخاب شدند. اين عوامل به ترتيب اهميت، شامل شيب متوسط حوزه، مساحت، ارتفاع متوسط حوزه، ضريب گراوليوس و شيب آبراهه اصلي بوند، که 80.1 درصد از تغييرات در داده هاي اصلي را توضيح مي دهند. در ادامه، تحليل منطقه اي به روش رگرسيون چندگانه براي به دست آوردن روابطي بين جريان کمينه و ويژگي هاي حوزه آبخيز صورت گرفت. در نهايت به منظور مقايسه و ارزيابي صحت مدل هاي برآوردي، اطلاعات 9 ايستگاه شاهد مورد استفاده قرار گرفت و مقادير دبي جريان کمينه بر اساس مدل هاي به دست آمده و با مقادير متکي بر ايستگاه هاي شاهد، مقايسه گرديد و در نهايت، نتايج نشان دادند که مدل هاي به دست آمده در اين منطقه، در سطح معني داري 99 درصد، قابل قبول مي باشند. در نهايت بررسي جريان هاي کمينه و تهيه مدل هاي منطقه اي جريان هاي کمينه، در مقياس سراسري، براي برنامه ريزي مديريت آبي کشور و استفاده از ساير خصوصيات موثر بر روي جريان هاي کمينه، مانند درصد پوشش گياهي يا شاخص هاي مربوط به خاک شناسي و کاربري اراضي و در نهايت بررسي اثرات تغيير اقليم بر جريان هاي کمينه، پيشنهاد مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زرین، ه.، و شریفی، ف.، و وفاخواه، م. (1390). آنالیز منطقه ای جریان های کمینه در حوزه های آبخیز کرخه و کارون. علوم و مهندسی آب, 1(2), 99-112. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=194391Vancouver : کپی

زرین هدایت اله، شریفی فرود، وفاخواه مهدی. آنالیز منطقه ای جریان های کمینه در حوزه های آبخیز کرخه و کارون. علوم و مهندسی آب. 1390 [cited 2021September20];1(2):99-112. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=194391IEEE : کپی

زرین، ه.، شریفی، ف.، وفاخواه، م.، 1390. آنالیز منطقه ای جریان های کمینه در حوزه های آبخیز کرخه و کارون. علوم و مهندسی آب, [online] 1(2), pp.99-112. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=194391. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 146 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی