برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان استرس، منابع و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان سال آخر دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي سال 1389

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پاسداران نیستان دهم، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، بخش ترمیمی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: استرس در دانشجويان دندانپزشکي يکي از مشکلات مهم مي باشد. با توجه به عوارض زياد استرس، تحقيق حاضر با هدف بررسي ميزان استرس، منابع و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان سال آخر در دانشکده دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي سال 1389 انجام شد.
مواد و روش ها: اين تحقيق با طراحي توصيفي- مقطعي و بر روي 230 نفر از دانشجويان سال آخر رشته دندانپزشکي انجام شد. روش نمونه گيري در اين تحقيق سرشماري و نحوه تکميل اطلاعات، پرسشنامه بود. در اين تحقيق براي بررسي ميزان استرس از پرسشنامه
Beck و بررسي منابع استرس از پرسشنامه DESQ استفاده شد. يافته ها توسط آزمون آماري کاي دو مورد آناليز آماري قرار گرفت.
يافته ها: تحقيق حاضر نشان داد که 39 درصد از دانشجويان استرس کم، 16 درصد از دانشجويان استرس متوسط، 8 درصد از دانشجويان استرس شديد داشتند و 37 درصد فاقد استرس بودند. مهمترين منابع استرس در دانشجويان، تکميل
requirement و امتحانات بود. استرس دانشجويان دختر به طور معني داري بيشتر از دانشجويان پسر بود (P<0.05). استرس دانشجويان ترم 12 کمتر از استرس دانشجويان ترم 11 بود و اين تفاوت از لحاظ آماري معني دار بود (P<0.05). سن، وضعيت تاهل، محل زندگي، سابقه مشروطي، معدل کل ونحوه انتخاب رشته بر ميزان استرس اثر معني داري نداشت.
نتيجه گيري: با توجه به شيوع استرس و منابع استرس زاي موجود، توصيه مي شود مسوولين محترم با انجام تحقيقاتي در جهت کم کردن اين عوامل استرس زا تلاش کنند و محيط آرامتري را براي دانشجويان ايجاد کنند

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 236
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی