برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1392 , دوره  5 , شماره  17 ; از صفحه 85 تا صفحه 101 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه قدرت فشردن دست با برخي متغيرهاي آنتروپومتريکي و مقايسه آن در مردان ورزشکار و غيرورزشکار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه گیلان
 
چکیده: 

تحقيقات نشان داده اند اندازه هاي آنتروپومتريکي و ابعاد دست ممکن است بر قدرت فشردن دست موثر باشند. مطالعه رابطه اين ابعاد با قدرت فشردن دست مي تواند پيش بيني کننده موفقيت ورزشکاران و شناخت افراد مستعد باشد. هدف از اين مطالعه بررسي رابطه قدرت فشردن دست با متغيرهاي آنتروپومتريکي پايه، اندام فوقاني و بويژه دست در دانشجويان مرد ورزشکار و غيرورزشکار است. به اين منظور، 200 آزمودني مرد شامل 100 دانشجوي غيرورزشکار (سن: 2.13± 21.14سال، قد: 5.46±174.98 سانتي متر، وزن: 10.47±68.6 کيلوگرم) و 100 دانشجوي ورزشکار (سن: 1.96± 21.66سال، قد: 6.5±179.13 سانتي متر، وزن: 8.7±73.65 کيلوگرم) انتخاب شدند. قد، وزن، شاخص توده بدن، درصد چربي بدن، طول بازو، طول ساعد، طول ساعد و دست، عرض آرنج، عرض مچ دست، عرض کف دست، محيط بازو، محيط ساعد، محيط مچ دست و متغيرهاي آنتروپومتريکي ويژه دست شامل محدوده ها، طول ها و پيرامون انگشتان و قدرت فشردن دست در همه آزمودني ها اندازه گيري شدند. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري tمستقل، ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن و رگرسيون چند متغيري تجزيه و تحليل شد (p<0.05) نتايج نشان داد قدرت فشردن دست در گروه ورزشکار تنها با وزن، شاخص توده بدن، درصد چربي بدن، طول بازو، محيط (بازو، ساعد، مچ دست) و طول انگشت پنجم رابطه معني داري داشته است. در گروه غيرورزشکار نيز با وزن، شاخص توده بدن، درصد چربي بدن، طول (بازو، ساعد، ساعد و دست)، محيط (بازو، ساعد، مچ دست)، عرض مچ دست، عرض کف دست، طول انگشت دوم، محدوده پنجم انگشتان رابطه معني دار بوده است (p<0.05). اين يافته ها نشان داد متغيرهاي آنتروپومتريکي و همچنين فعاليت ورزشي بر قدرت فشردن دست تاثيرگذار هستند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

وادی خیل، ح.، و رحمانی نیا، ف.، و میرزایی، ب. (1392). رابطه قدرت فشردن دست با برخی متغیرهای آنتروپومتریکی و مقایسه آن در مردان ورزشکار و غیرورزشکار. فیزیولوژی ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی), 5(17), 85-101. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=194309Vancouver : کپی

وادی خیل حسن، رحمانی نیا فرهاد، میرزایی بهمن. رابطه قدرت فشردن دست با برخی متغیرهای آنتروپومتریکی و مقایسه آن در مردان ورزشکار و غیرورزشکار. فیزیولوژی ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی). 1392 [cited 2021September25];5(17):85-101. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=194309IEEE : کپی

وادی خیل، ح.، رحمانی نیا، ف.، میرزایی، ب.، 1392. رابطه قدرت فشردن دست با برخی متغیرهای آنتروپومتریکی و مقایسه آن در مردان ورزشکار و غیرورزشکار. فیزیولوژی ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی), [online] 5(17), pp.85-101. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=194309. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 114 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی