برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1392 , دوره  5 , شماره  17 ; از صفحه 29 تا صفحه 45 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير فعاليت مقاومتي دايره اي و هايپرتروفي بر متابوليسم چربي و کربوهيدرات طي فعاليت استقامتي در مردان داراي اضافه وزن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
چکیده: 

هدف از اين تحقيق مقايسه تاثير فعاليت مقاومتي دايره اي و هايپرتروفي با حجم يکسان بر متابوليسم چربي و کربوهيدرات طي فعاليت استقامتي در مردان داراي اضافه وزن بود. ده مرد داراي اضافه وزن (ميانگين ± انحراف معيار: سن، 4.8±28.8 سال؛ شاخص توده بدن، 1.4±28.2 کيلوگرم بر متر مربع) سه جلسه فعاليت شامل 1) فعاليت استقامتي (E)، 2) فعاليت مقاومتي دايره اي و متعاقب آن فعاليت استقامتي (CRE)، 3) فعاليت مقاومتي هايپرتروفي و متعاقب آن فعاليت استقامتي (HRE) را به صورت تصادفي و با فاصله هاي يک هفته اي انجام دادند. فعاليت استقامتي شامل 30 دقيقه دوچرخه سواري با شدت 60 درصد حداکثر اکسيژن مصرفي بود. فعاليت مقاومتي دايره اي شامل 3 نوبت 14 تکراري با شدت 50 درصد حداکثر يک تکرار بيشينه (IRM) براي شش حرکت با وزنه بود. پروتکل هايپرتروفي شامل 3 ست 10 تکراري با شدت 70% 1RM بود. گازهاي تنفسي قبل، طي و 30 دقيقه بعد از فعاليت استقامتي براي محاسبه اکسيداسيون چربي و کربوهيدرات جمع آوري شدند. نمونه هاي خوني سياهرگي نيز قبل، بلافاصله و 30 دقيقه بعد از فعاليت استقامتي گرفته شدند و براي تحليل گلوکز، انسولين، اسيد چرب آزاد، گليسرول، مالونيل کوا و گلوت 4 استفاده شدند. غلظت گليسرول پلاسما، قبل از فعاليت استقامتي، طي و در دوره ريکاوري در جلسه CRE بيشتر از دو جلسه E و HRE و در جلسه HRE بيشتر از جلسه E بود (P<0.001). غلظت گلوکز پلاسما طي فعاليت استقامتي در جلسه HRE کاهش بيشتري نسبت به جلسه CRE و E پيدا کرد (P<0.05). در دوره ريکاوري غلظت گلوکز پلاسما در جلسه E بيشتر از دو جلسه HRE وCHR ، و در جلسه CRE بيشتر از جلسه HRE بود (P<0.05). ميزان اکسيداسيون کربوهيدرات طي فعاليت استقامتي در جلسه E به صورت معناداري از دو جلسه CRE و HRE بيشتر بود (P<0.05). با اين وجود، براي اکسيداسيون چربي، انسولين، گلوت 4، مالونيل کوآ و اسيدچرب آزاد اختلاف معناداري بين سه جلسه وجود نداشت (P>0.05). بر اساس يافته هاي اين تحقيق مي توان نتيجه گيري نمود که فعاليت مقاومتي دايره اي نسبت به فعاليت مقاومتي هايپرتروفي (با حجم يکسان)، موجب افزايش بيشتري در ليپوليز طي فعاليت استقامتي متعاقب آن مي شود، اما بر سوخت چربي و کربوهيدرات تاثيرگذار نيست.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 126
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی