نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه چسبندگي کانديدا و باکتريال بر رزين هاي آکريلي دنچر بيس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات بیومتریال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
چکیده: 
زمينه و هدف: رزين هاي فوچوراجن و جي سي ريلاين سخت، به تازگي در بازار دندانپزشکي عرضه شده اند. هر چند هنوز به صورت علمي ثابت نشده است وليکن ادعا شده داراي برخي خصوصيات مثبت مي باشند. هدف از اين مطالعه مقايسه چسبندگي کانديدا و باکتريال بر رزين هاي آکريلي دنچر بيس مي باشد. روش بررسي: در اين مطالعه تجربي آزمايشگاهي، 24 نمونه ديسک شکل از آکريل هاي فوچوراجن، جي سي و مليودنت ساخته شد. سپس توسط سه گونه کانديدا و باکتري استرپتوکوکوس موتانس در سه زمان تيمار و پس از رنگ آميزي، ميزان جذب نوري (ميزان چسبندگي و تشکيل بيوفيلم) به روش اسپکتروفتومتري محاسبه گرديد. از آناليز واريانس دو طرفه و Tukey براي تجزيه و تحليل آماري استفاده گرديد. يافته ها: ميزان جذب نوري سويه کانديدا آلبيکانس بر رزين هاي آکريلي فوچوراجن، رزين هاي مليودنت و جي سي در يک ساعت به ترتيب 0.22، 0.011 و 0.028، در 24 ساعت 0.057، 0.022 و 0.062 و در يک هفته 0.101، 0.051 و 0.11، بود. ميزان جذب نوري سويه هاي کانديدا گلابراتا بر رزين هاي مذکور در يک ساعت 0.012، 0.008 و0.016 ، در 24 ساعت 0.039، 0.029 و 0.044 و در يک هفته 0.075، 0.068 و 0.081 بود. ميزان جذب نوري سويه هاي کانديدا دابلينينسيس بر اين رزين ها در يک ساعت به ترتيب 0.026، 0.035 و 0.027، در 24 ساعت 0.064، 0.066 و 0.067 و در يک هفته 0.11، 0.12 و 0.13 بود. ميزان جذب نوري سويه استاندارد استرپتوکوکوس موتانس در يک ساعت 0.027، 0.014 و 0.035 در 24 ساعت 0.064، 0.026 و 0.064 و در يک هفته 0.11، 0.05 و 0.11 بود. ميزان چسبندگي باکتري و نيز انواع قارچهاي بررسي شده بر روي رزين هاي آکريلي دنچر بيس در همه زمانهاي مورد مطالعه تفاوت آماري معني داري با يکديگر نداشتند. (P>0.05) نتيجه گيري: به جز در مورد کانديدا دابلينينسيس کمترين ميزان جذب نوري به طور کلي در مليودنت مي باشد. ليکن با افزايش زمان، ميزان جذب نوري افزايش يافت. در خصوص باکتري استرپتوکوکوس موتانس ميزان جذب نوري در رزين مليودنت کمتر بود. در بين گونه هاي مخمري بيشترين جذب نوري در مورد کانديدا دابلينينسيس، مشاهده گرديد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ابراهیمی ساروی، م.، و زمردیان، ک.، و وجدانی، م.، و ستاری، م. (1392). مقایسه چسبندگی کاندیدا و باکتریال بر رزین های آکریلی دنچر بیس. مجله دندانپزشکی (journal of islamic dental association of iran), 25(2 (مسلسل 87)), 148-154. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=194247Vancouver : کپی

ابراهیمی ساروی محمد، زمردیان کامیار، وجدانی مهرو، ستاری ماندانا. مقایسه چسبندگی کاندیدا و باکتریال بر رزین های آکریلی دنچر بیس. مجله دندانپزشکی (journal of islamic dental association of iran). 1392 [cited 2022August20];25(2 (مسلسل 87)):148-154. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=194247IEEE : کپی

ابراهیمی ساروی، م.، زمردیان، ک.، وجدانی، م.، ستاری، م.، 1392. مقایسه چسبندگی کاندیدا و باکتریال بر رزین های آکریلی دنچر بیس. مجله دندانپزشکی (journal of islamic dental association of iran), [online] 25(2 (مسلسل 87)), pp.148-154. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=194247. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 176 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی