برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1390 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 59 تا صفحه 74 .
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني و آناليز حساسيت تبخير ماهانه از مخزن سد سياه بيشه با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي در ترکيب با الگوريتم ژنتيک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

فرآيند تبخير، يکي از مولفه هاي اصلي چرخه آب در طبيعت است که نقش اساسي در مطالعات کشاورزي، هيدرولوژي و هواشناسي، بهره برداري از مخازن، طراحي سيستم هاي آبياري و زهکشي، زمان بندي آبياري و مديريت منابع آب ايفا مي کند. روش هاي زيادي از جمله روش هاي بيلان آب، تبخير از تشت و روش هاي تجربي براي تخمين تبخير از سطح آزاد، ارائه شده است كه هر کدام از اين روش ها، با محدوديت و خطاي اندازه گيري توام مي باشد. امروزه تکنيک جديد استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي که مبتني بر هوش مصنوعي مي باشد کاربرد گسترده اي در زمينه هاي مختلف علمي به ويژه مهندسي آب پيدا کرده است. در اين تحقيق با استفاده از مدل شبكه عصبي مصنوعي پرسپترون چند لايه (MLP)، شبکه تابع پايه شعاعي (RBF) و شبکه پيش رونده (FF)، ميزان تبخير ماهانه از مخزن سد سياه بيشه تا 3 ماه آينده پيش بيني شد. براي تعيين متغيرهاي ورودي موثر در مدل هاي شبکه عصبي مصنوعي و تعداد نرون ها در لايه مياني هر يک از مدل ها، از قابليت بهينه سازي الگوريتم ژنتيک استفاده شد. نتايج نشان مي دهد كه ضريب همبستگي بين مقادير اندازه گيري شده و محاسبه شده با مدل هايRBF ،MLP  و FF در برآورد و پيش بيني تبخير ماهانه از مخزن سد سياه بيشه به ترتيب برابر با 0.92، 0.90 و 0.88 مي باشد. بنابراين مدل RBF از دقت بيشتري نسبت به دو مدل MLP و FF در برآورد و پيش بيني ميزان تبخير ماهانه از مخزن سد، برخوردار مي باشد. نتايج حاصل از آناليز حساسيت نشان مي دهد كه تبخير ماهانه از مخزن سد تا 3 ماه آينده به ترتيب نسبت به زمان وقوع تبخير بر حسب ماه، فشار هوا در سطح زمين در 1، 3 و 2 ماه قبل، سرعت باد در سطح 1000 ميلي بار در 3 و 2 ماه قبل و دماي هوا در سطح 300 ميلي بار در زمان حال بيشترين حساسيت را دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 149
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی