برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1391 , دوره  5 , شماره  13 ; از صفحه 55 تا صفحه 72 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تاثير خشکسالي بر منابع آب زيرزميني آبخوان دشت فسا با استفاده از شاخصهاي بارندگي معيار شده، منابع آب زيرزميني و قابليت هدايت الکتريکي معيار شده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 
پديده خشکسالي در طول دوره وقوع خود، منابع آبهاي زيرزميني را تحت تاثير قرار مي دهد، که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در اين تحقيق، ميزان آسيب پذيري خشکسالي هواشناسي دشتفساو پيرامون آن، با استفاده از شاخص بارندگي معيار شده (SPI) در مقياسهاي مختلف ماهانه، فصلي و سالانه در طول دوره آماري 1388-1357، و وضعيت خشکسالي آب و زمين شناسي اين منطقهطي سال هاي 1388-1372 با استفاده از شاخص منبع آب زيرزميني (GRI)مورد مطالعه قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد، که مقدار شاخص GRI روند کاهشي داشته و در سال هاي 1382، 1387 و 1388 خشکسالي آب و زمين شناسي با درجات بالا در منابع آب زيرزميني اين منطقه رخ داده است. به منظور بررسي شدت وابسته بودن آبهاي زيرزميني از نظر کمي و کيفي با پديده خشکسالي هواشناسي، ضريب همبستگي بين ميانگين ارتفاع سطح آب زيرزميني، شاخص GRI و شاخص هدايت الکتريکي معيار شده (SECI) با شاخص SPI در مقياسهاي زماني مختلف، با اعمال و بدون اعمال تاخير زماني، در طول دوره 1388-1372 محاسبه گرديده است. با توجه به دستاوردها، شاخص SPI در مقياس زماني 48 ماهه بدون تاخير زماني (SPI48)، با ميانگين ارتفاع سطح آب زيرزميني، شاخص GRI و شاخص SECI رابطه معني داري را در سطح 99 درصد نشان مي دهد، که تاثير پذيري مستقيم کمي و کيفي آبهاي زيرزميني منطقه را از خشکسالي در اين دشت تاييد مي کند. رابطه وايازي ارتفاع سطح آب زيرزميني با شاخص SPI48، نشان مي دهد که 56 درصد از واريانس ارتفاع سطح آب زيرزميني، به وسيله شاخص SPI و 44 درصد به وسيله عوامل ديگر تبيين مي گردد. همچنين، رابطه يوايازي بين شاخص SECIبا ارتفاع سطح آب زيرزميني و شاخص SPI48، نشان مي دهد که 46 درصد از واريانس مقادير SECI، به وسيله مقادير کمي آب زيرزميني و 54 درصد آن به وسيله عوامل ديگر تبيين مي گردد، و بين مقادير SECI و شاخص SPI48، رابطه خطي معني داري در سطوح 95 و 99 درصد وجود ندارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صیف، م.، و محمدزاده، ح.، و مساعدی، ا.، و صیاد، ح. (1391). ارزیابی تاثیر خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی آبخوان دشت فسا با استفاده از شاخصهای بارندگی معیار شده, منابع آب زیرزمینی و قابلیت هدایت الکتریکی معیار شده. مهندسی منابع آب, 5(13), 55-72. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=194135Vancouver : کپی

صیف محبوبه، محمدزاده حسین، مساعدی ابوالفضل، صیاد حامد. ارزیابی تاثیر خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی آبخوان دشت فسا با استفاده از شاخصهای بارندگی معیار شده, منابع آب زیرزمینی و قابلیت هدایت الکتریکی معیار شده. مهندسی منابع آب. 1391 [cited 2022January28];5(13):55-72. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=194135IEEE : کپی

صیف، م.، محمدزاده، ح.، مساعدی، ا.، صیاد، ح.، 1391. ارزیابی تاثیر خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی آبخوان دشت فسا با استفاده از شاخصهای بارندگی معیار شده, منابع آب زیرزمینی و قابلیت هدایت الکتریکی معیار شده. مهندسی منابع آب, [online] 5(13), pp.55-72. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=194135. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 294 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی