برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1391 , دوره  2 , شماره  7 ; از صفحه 77 تا صفحه 91 .
 
عنوان مقاله: 

مدل سازي، پيش بيني و بررسي روند بارش در ايستگاه هاي منتخب استان فارس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 
چکیده: 

پيش بيني فرايندهاي آب و هوايي ابزار مناسبي در اختيار مديران حوضه هاي مختلف قرار مي دهد، تا با در نظر گرفتن اين پيش بيني ها، سياست هاي آينده را در جهت بهينه نمودن صرف هزينه ها و امکانات بهره وري حداکثر طرح ريزي کنند. پيش بيني بارش براي اهداف مختلفي نظير برآورد سيلاب، خشکسالي، مديريت حوضه آبريز، کشاورزي و ... داراي اهميت بسياري است. هدف اين تحقيق مدل سازي و پيش بيني بارش در ايستگاه هاي مورد مطالعه استان فارس و بررسي روند بارش در اين ايستگاه ها مي باشد. مقطع زماني مورد مطالعه يک دوره 33 ساله است که بين سال هاي 1389- 1356 واقع گرديده است و ايستگاه هاي شيراز، آباده، فسا و لامرد را شامل مي شود. در اين تحقيق سه روش باکس جنکينز، تجزيه و هلت وينترز مورد استفاده قرار گرفته اند و با توجه به ميزان خطاي پيش بيني سه روش، مناسب ترين مدل براي پيش بيني بارش هر ايستگاه انتخاب شد و در نهايت وجود روند مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج بدست آمده با توجه به مقايسه خطاي بين سه روش، مدل مناسب براي پيش بيني بارش ايستگاه شيراز باکس جنکينز مي باشد. مدل مناسب براي پيش بيني بارش ايستگاه لامرد، براي داده هاي ماهانه و فصلي با توجه به مربعات خطاي مدل پيش بيني، روش تجزيه مي باشد. پيش بيني بارش ماهانه ايستگاه آباده روش تجزيه و بارش فصلي باکس جنکينز بهترين مدل مي باشد. براي پيش بيني بارش ماهانه و فصلي ايستگاه فسا با توجه به ميزان خطاي پيش بيني روش باکس جنکينز انتخاب شد. با بررسي روند بارش ماهانه، فصلي اين چهار ايستگاه با روش من کندال و سنس استيميتور نتايج زير بدست آمد: روند بارش فصلي ايستگاه لامرد نشان مي دهد بين چهار فصل، روند فصل پاييز در سطح اطمينان 95 درصد نزولي مي باشد. در سطح اطمينان 95 درصد در فصل زمستان روند بسيار ضعيف کاهشي مشاهده مي شود. فصل بهار و تابستان روند افزايشي بارش نشان مي دهد. روند از نظر ماهانه نيز بررسي شد، در ماه هاي خرداد و تير روند افزايشي و در ماه فروردين روند افزايشي ضعيفي مشاهده مي شود و در ماه هاي آذر و بهمن روند کاهشي در سطح اطمينان 95 درصد وجود دارد. روند در ايستگاه شيراز در بين سري هاي ماهانه، فصلي فقط در سطح اطمينان 95 درصد روند کاهشي ضعيفي در بارش ماه ارديبهشت مشاهده مي شود و در فصول و ماه هاي ديگر هيچ روندي مشاهده نشد. روند بارش در ايستگاه آباده تنها فصل زمستان داراي روند در سطح 95 درصد است که جهت روند آن کاهشي مي باشد و يک روند افزايشي ضعيف در تابستان وجود دارد و بارش ساير فصول فاقد روند مي باشد. در بين دوازده ماه فقط اسفند ماه است که داراي روند ضعيف کاهشي در سطح 95 درصد مي باشد. در ايستگاه فسا نيز روند قابل توجه اي مشاهده نمي شود؛ تنها در ماه اسفند در سطح اطمينان 99 درصد روند نزولي در ميزان بارش مشاهده مي شود و ساير ماه ها و فصول هيچ گونه روند خاصي مشاهده نشد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

فیروزی، ف.، و نگارش، ح.، و خسروی، م. (1391). مدل سازی, پیش بینی و بررسی روند بارش در ایستگاه های منتخب استان فارس. برنامه ریزی منطقه ای, 2(7), 77-91. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=194105Vancouver : کپی

فیروزی فاطمه، نگارش حسین، خسروی محمود. مدل سازی, پیش بینی و بررسی روند بارش در ایستگاه های منتخب استان فارس. برنامه ریزی منطقه ای. 1391 [cited 2021April12];2(7):77-91. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=194105IEEE : کپی

فیروزی، ف.، نگارش، ح.، خسروی، م.، 1391. مدل سازی, پیش بینی و بررسی روند بارش در ایستگاه های منتخب استان فارس. برنامه ریزی منطقه ای, [online] 2(7), pp.77-91. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=194105>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 503 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی