برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1391 , دوره  5 , شماره  14 ; از صفحه 29 تا صفحه 39 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تشکيل تري هالومتان در شبکه آب شرب شيراز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

اگر چه کلرزني آب، يک روش موفق و رايج در سراسر جهان بويژه در کشورهاي در حال توسعه براي ضد عفوني آب است ولي کلرزني مي تواند باعث ايجاد مقادير اندکي از توليدات جانبي مثل تري هالومتان گردد. با توجه به اثرات سوء تري هالومتان ها، شناسايي و اندازه گيري اين ترکيبات در آب از نقطه نظر مسايل بهداشتي و محيط زيست مهم مي باشد. در اين تحقيق نمونه هاي آب از 20 ايستگاه در نقاط مختلف شهر شيراز برداشت گرديد که از هر ايستگاه نيز در چهار تاريخ مختلف نمونه برداري شد (80 نمونه). در اين نمونه ها مقادير کلر، PH، دما ،کل کربن آلي و تري هالومتان با سه تکرار اندازه گيري شدند. نتايج نشان داد که غلظت تري هالومتان (بر حسب کلروفرم) در آب آشاميدني شيراز حداکثر حدود 39 mgl-1 ميباشد که از حد مجاز استاندارد (40 mgl-1) کمتر است. در بين 20 ايستگاه اندازه گيري شده بيشترين مقدار تري هالومتان ها مربوط به ايستگاه هايي است که از آبهاي سطحي (آب سددرودزن) که داراي مواد آلي زيادي هستند، استفاده مي نمايند. بررسي هاي آماري نشان مي دهد که يک رابطه خطي بين کلر، مواد آلي و PH با تري هالومتان وجود دارد که بيشترين اثر را بترتيب مواد آلي، کلر و pH دارند. مقادير تري هالومتان در مکانهاي مختلف در سطح 1% داراي اختلاف معني دار بودند ولي تفاوت هاي اين مقادير در زمانهاي مختلف معني دار نشدند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 291 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی