برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1391 , دوره  5 , شماره  14 ; از صفحه 17 تا صفحه 28 .
 
عنوان مقاله: 

روشي نوين براي شناسايي پراکنش مکاني نمايشنامه هاي زيستي مهارکردن سيل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

با توجه به اين که در بيشتر حوضه هاي آبخيز کشور رويدادن سيل و زيانهاي ناشي از آن در حال افزايش است، و از سوي ديگر، طرحهاي مهارکردن سيلاب هزينه هاي هنگفتي را در بردارند، تعيين نمايشنامه هاي مهارکردن سيل و اولويت بندي آنها از نظر تعيين نوع و پراکنش عمليات مهارکردن در راستاي مديريت جامع حوضه هاي آبخيز ضروري است. تاثير نمايشنامه هاي مختلف مهارکردن سيل را مي توان با کمک شبيه هاي شبيه سازي در قالب ترکيب شبيه هاي آبشناسي و هيدروليکي پيش بيني کرده و مناسبترين آنها را بر اساس تابع هدف، مشتمل بر کاهش توامان هزينه و زيانها، شناسايي نمود. نبود يا کمبود اطلاعات مورد نياز براي تعيين دقيق اندازه هزينه و زيان ناشي از سيل کاربرد روشهاي شبيه سازي را براي برآورد آنها ناگزير مي نمايد؛ لذا، در اين تحقيق، نسبت سود به هزينه به صورت تابعي از عوامل آبشناسي حوضه تعريف شد. براي بررسي عملکرد رابطه سود- هزينه پيشنهادي و تعيين پراکنش مکاني گزينه هاي مهارکردن سيل در حوضه رودزرد، دو نمايشنامه ارتقاء مراتع و تبديل مراتع به کشتزار و باغ، با ديدگاه مديريت و افزايش تراکم پوشش گياهي به عنوان عمليات زيستي مهارکردن سيل انتخاب گرديدند. براي تبديل بارش به رواناب در هر زيرحوضه شبيه توزيعي آبشناسي ModClark مورد بهره برداري قرار گرفت، و براي رونديابي آبنماي زيرحوضه ها در شبکه رودخانه در حالت جريان غيرماندگار نرم افزار HEC-RAS به کار گرفته شد. شبيه تلفيقي بر پايه نقشه هاي کاربري جديد براي هر نمايشنامه اجرا شد و بده اوج در خروجي حوضه محاسبه گرديد. نتايج ارزيابي نمايشنامه ها بر اساس رابطه سود- هزينه پيشنهادي نشان دادند که نمايشنامه ارتقاء و بهبود مرتع نسبت به نمايشنامه ديگر در کاهش بده اوج هم در خروجي هر زيرحوضه، و هم در خروجي کل حوضه، موثرتر است. در راستاي تعيين پراکنش مکاني گزينه زيستي مهارکردن سيل فوق بر اساس رابطه پيشنهادي براي کاهش بده اوج خروجي از زيرحوضه، اولويت اول و دوم را زيرحوضه هاي آبگلال و ماشين به خود اختصاص دادند. براي کاهش بده اوج آبنماي خروجي از کل حوضه، زيرحوضه هاي ماشين و دمدلي در نخستين اولويت مکاني براي اعمال اين نمايشنامه، و زيرحوضه هاي آبگلال و آل خورشيد در دومين اولويت مکاني قرار دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اختری، ر.، و ثقفیان، ب.، و محمدولی سامانی، ج.، و قرمزچشمه، ب. (1391). روشی نوین برای شناسایی پراکنش مکانی نمایشنامه های زیستی مهارکردن سیل. مهندسی منابع آب, 5(14), 17-28. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=194053Vancouver : کپی

اختری روح انگیز، ثقفیان بهرام، محمدولی سامانی جمال، قرمزچشمه باقر. روشی نوین برای شناسایی پراکنش مکانی نمایشنامه های زیستی مهارکردن سیل. مهندسی منابع آب. 1391 [cited 2021August06];5(14):17-28. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=194053IEEE : کپی

اختری، ر.، ثقفیان، ب.، محمدولی سامانی، ج.، قرمزچشمه، ب.، 1391. روشی نوین برای شناسایی پراکنش مکانی نمایشنامه های زیستی مهارکردن سیل. مهندسی منابع آب, [online] 5(14), pp.17-28. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=194053. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 54 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی