برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1391 , دوره  5 , شماره  14 ; از صفحه 1 تا صفحه 15 .
 
عنوان مقاله: 

پهنه بندي پتانسيل آسيب پذيري آبخوان شهرکرد به کمک مدل دراستيک (DRASTIC) و صحت سنجي آن با استفاده از تغييرات فصلي غلظت آلاينده هاي نيترات و فسفات

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی
 
چکیده: 

ارزيابي آسيب پذيري روشي براي شناسايي نواحي مستعد به آلودگي در آبخوان ها است. مدل دراستيک بر اساس هفت مولفه: عمق تا سطح ايستابي (Dتغذيه خالص (Rمحيط آبخوان (Aمحيط خاک (Sتوپوگرافي (Tمحيط غير اشباع (Iو هدايت هيدروليکي (C) طراحي شده است. هدف از اين پ‍‍ژوهش، بررسي پتانسيل آسيب پذيري آبخوان شهرکرد به کمک مدل دراستيک در محيط GIS و ارزيابي صحت پيش بيني مدل دراستيک و بررسي اثر تغييرات فصلي غلظت نيترات و فسفات بر صحت پيش بيني مدل دراستيک مي باشد. به منظور تعيين تاثير پذيري لايه ها، به هريک از پارامترهاي مورداستفاده نمره هايي داده شد و سپس نقشه هاي نهايي با هم جمع گرديدند. بر اساس نقشه نهايي پتانسيل آلودگي آب هاي زيرزميني منطقه مورد مطالعه 11.5 درصد داراي پتانسيل آلودگي خيلي کم، 79.6 درصد داراي آسيب پذيري کم و 8.9 درصد داراي آسيب پذيري متوسط مي باشند. مقايسه نقشه آسيب پذيري و نقشه هاي هم غلظت نيترات و فسفات در طي سه فصل بهار، تابستان و پاييز آب زير زميني نشان داد که نتايج صحت سنجي مدل دراستيک تا اندازه اي مي تواند وابسته به زمان نمونه برداري آلاينده (نيترات يا فسفات) باشد. به طوري که همبستگي نيترات يا فسفات با نقشه دراستيک تفاوت معني داري در طول سال نشان مي دهند. در آب زيرزميني شهرکرد بيشترين همبستگي در بهار و کمترين در انتهاي تابستان رخ مي دهد. بنابراين در صحت سنجي مدل دراستيک بايد به زمان نمونه برداري توجه کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 143
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی