برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزش بيلي روبين خون بندناف در پيش بيني هيپربيلي روبينمي پس از تولد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه کودکان، مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک، بیمارستان کودکان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 
چکیده: 

مقدمه: زردي از شايع ترين نشانه هاي باليني دوران نوزادي است و شکل شديد آن منجر به مسموميت عصبي (کرن ايکتروس) مي گردد. به همين دليل تشخيص و درمان آن از اهميت بسزايي برخوردار است. اين مطالعه با هدف تعيين ارزش پيش بيني کننده بيلي روبين بند ناف در ارتباط با هيپر بيلي روبينمي پس از تولد صورت پذيرفت.
روش کار: در اين مطالعه مقطعي، 341 نوزاد متولد در بيمارستان شريعتي بندرعباس به صورت تصادفي مورد بررسي قرار گرفتند. نوزادان سالم ترم و نزديک به ترم (هفته 35
³ سن حاملگي) با وزن بالاي 2500 گرم وارد مطالعه شدند. نوزادان مبتلا به آسفکسي، آنورماليهاي مادرزادي و نيازمند به احياء از مطالعه خارج شدند. نوزادان بر اساس بيلي روبين خون بندناف (UCSB) به دو گروه: <2mg/dl بيلي روبين توتال و ³2mg/dl بيلي روبين توتال تقسيم شدند. همچنين بر اساس ميزان بيلي روبين سرم (TSB)، روز سوم پس از تولد به دو گروه TSB<12.9 mg/dl (هيپربيلي روبينمي فيزيولوژيک) TSB³12.9 mg/dlيپربيلي روبينمي پاتولوژيک) تقسيم شدند. اطلاعات شامل وزن، جنس و غلظت بيلي روبين سرم بند ناف و روز سوم پس از تولد به صورت پرسشنامه جمع آوري و توسط نرم افزار SPSS و آزمونهاي t و chi- Square مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و P<0.05 معني دار تلقي شد.
نتايج: ميانگين بيلي روبين خون بند ناف
2.556±0.678 و ميانگين بيلي روبين روز سوم 12.124±2.234 بود. از 76 نوزاد در گروه اول با UCSB<2mg/، 69 نوزاد (%90.7). در روز سوم TSB<12.9 mg/dl و 7 نوزاد (%9.3) در روز سوم TSB³12 mg/dl داشتند. از 261 نوزاد گروه دوم با UCSB³2mg/dl، 150 نفر (%57.4) در روز سوم پس از تولد TSB³12.9 mg/dl و 111 نفر (%42.6) در روز سوم پس از تولد TSB<12.9 mg/dl داشتند. ارتباط آماري معني داري بين بيلي روبين بندناف با بيلي روبين روز سوم پس از تولد مشاهده شد (P<0.001).
نتيجه گيري: بيلي روبين خون بندناف مي تواند به عنوان عامل پيش بيني کننده شدت هيپربيلي روبينمي پس از تولد در نوزادان باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نادری، س.، و زارع، ش.، و احمدی، م.، و رجایی، ش.، و معصوم، ش. (1392). ارزش بیلی روبین خون بندناف در پیش بینی هیپربیلی روبینمی پس از تولد. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), 17(1), 31-36. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193929Vancouver : کپی

نادری سلما، زارع شهرام، احمدی مهشید، رجایی شاهرخ، معصوم شهروز. ارزش بیلی روبین خون بندناف در پیش بینی هیپربیلی روبینمی پس از تولد. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY). 1392 [cited 2021August05];17(1):31-36. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193929IEEE : کپی

نادری، س.، زارع، ش.، احمدی، م.، رجایی، ش.، معصوم، ش.، 1392. ارزش بیلی روبین خون بندناف در پیش بینی هیپربیلی روبینمی پس از تولد. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), [online] 17(1), pp.31-36. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193929. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 55 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی