برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

پاسخ پراکسيداسيون ليپيدو دستگاه ضداکسايشي بازيکنان زبده فوتبال به يک جلسه فعاليت ورزشي خيلي شديد (HIE)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

مقدمه: يکي از موارد آسيب زا و مخرب براي مکانيسم عمل بدن ورزشکاران راديکال هاي آزاد مي باشد. بديهي است مقادير راديکال آزاد در سلول باعث افزايش پراکسيداسيون ليپيدي مي شود. مطالعه حاضر با هدف تعيين پاسخ پراکسيداسيون ليپيد و دستگاه ضد اکسايشي ورزشکاران به يک جلسه فعاليت ورزشي شديد انجام شد.
روش کار: اين مطالعه نيمه تجربي، بر روي 20 نفر از بازيکنان تيم ملي فوتبال ناشنوايان انجام شد. افراد مورد مطالعه به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه کنترل و تجربي تقسيم شدند و پس از شرکت در پروتکل فعاليت ورزشي خيلي شديد (
HIE) و جمع آوري داده ها، اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون t مستقل و وابسته مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج: پژوهش حاضر نشان داد اجراي پروتکل
HIE باعث افزايش معني دار مقادير MDA و GPX گروه تمريني در مقايسه با گروه کنترل شده است (P<0.05). به علاوه، اجراي يک جلسه فعاليت ورزشي شديد تناوبي کوتاه مدت (HIE) تغيير معني داري در مقادير SOD گروه تمريني در مقايسه با گروه کنترل ايجاد نکرد.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي مطالعه حاضر، مي توان ادعا کرد شدت فعاليت ورزشي موردنظر، براي ايجاد پراکسيداسيون ليپيد و پاسخ دستگاه ضد اکسايشي مناسب مي باشد، وليکن توانايي دستگاه ضد اکسايشي در پاسخ به عوامل اکسايشي ناشي از فعاليت ورزشي و در نهايت بيداري سيستم آنتي اکسيداني متفاوت مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

گایینی، ع.، و ارباب، گ.، و کردی، م.، و قربانی، پ. (1392). پاسخ پراکسیداسیون لیپیدو دستگاه ضداکسایشی بازیکنان زبده فوتبال به یک جلسه فعالیت ورزشی خیلی شدید (HIE). مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), 17(1), 23-29. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193912Vancouver : کپی

گایینی عباسعلی، ارباب گلناز، کردی محمدرضا، قربانی پدرام. پاسخ پراکسیداسیون لیپیدو دستگاه ضداکسایشی بازیکنان زبده فوتبال به یک جلسه فعالیت ورزشی خیلی شدید (HIE). مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY). 1392 [cited 2021August05];17(1):23-29. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193912IEEE : کپی

گایینی، ع.، ارباب، گ.، کردی، م.، قربانی، پ.، 1392. پاسخ پراکسیداسیون لیپیدو دستگاه ضداکسایشی بازیکنان زبده فوتبال به یک جلسه فعالیت ورزشی خیلی شدید (HIE). مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), [online] 17(1), pp.23-29. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193912. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 110 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی