برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  2 , شماره  7 ; از صفحه 121 تا صفحه 134 .
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني شادکامي بر اساس سبک پردازش هويت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی
 
چکیده: 

هدف اين مطالعه بررسي رابطه بين سبک هاي هويت و شادکامي دانش آموزان دبيرستان هاي شهر مشگين شهر است. روش پژوهش حاضر از نوع، توصيفي - همبستگي مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش کليه دانش آموزان مدارس شهرستان مشگين شهر بود که در اين پژوهش به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي 350 نفر (169 پسر، 181 دختر) از ميان دانش آموزان انتخاب شدند. براي ارزيابي متغيرها از پرسشنامه سبک هاي هويت (ISI ,6G؛ برزونسکي، 1992)، شادکامي آکسفورد (OHI؛ آرگايل و لو، 1990) استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي مانند (ميانگين و انحراف معيار) و همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه استفاده شد. نتايج نشان داد که 2 سبک اطلاعاتي و هنجاري با شادکامي رابطه مثبت معنادار دارد و مي تواند آن را پيش بيني کنند. همچنين بين هر 5 مولفه شادکامي با 2 مولفه از هويت يابي (اطلاعاتي و هنجاري) رابطه مثبت معنادار وجود دارد. در حالي که، از ميان همان 5 مولفه فقط 2 مولفه (عاطفه مثبت و کارآمدي) با هويت يابي سردرگم/ اجتنابي در ارتباط است. در کل، يافته ها نشان مي دهد که مي توانيم سبک هاي هويت و ميزان شادکامي را در مسيرهاي دلخواه تغيير دهيم. مثلا مي توان با آموزش سبک هاي مختلف فرزندپروري و با تغيير سبک هاي هويت، ميزان شادکامي را به حد مطلوب رساند يا ابعاد بهزيستي را در راستاي ارتقاي سلامت روان تغيير داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صبحی قراملکی، ن.، و حاجلو، ن.، و نیازی میرک، ژ. (1391). پیش بینی شادکامی بر اساس سبک پردازش هویت. روشها و مدلهای روان شناختی, 2(7), 121-134. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193880Vancouver : کپی

صبحی قراملکی ناصر، حاجلو نادر، نیازی میرک ژیلا. پیش بینی شادکامی بر اساس سبک پردازش هویت. روشها و مدلهای روان شناختی. 1391 [cited 2021July25];2(7):121-134. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193880IEEE : کپی

صبحی قراملکی، ن.، حاجلو، ن.، نیازی میرک، ژ.، 1391. پیش بینی شادکامی بر اساس سبک پردازش هویت. روشها و مدلهای روان شناختی, [online] 2(7), pp.121-134. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193880. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 222 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی