برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزي ارگانيک (مطالعه موردي: شهرستان فريد)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

هدف کلي اين تحقيق، بررسي عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزي ارگانيک بود. جامعه آماري تحقيق شامل تمام کشاورزان شهرستان فريدن بود که با استفاده از فرمول نمونه گيري کوکران تعداد 200 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلي پژوهش پرسشنامه اي بود که روايي آن توسط اعضاي هيات علمي گروه مديريت و توسعه کشاورزي دانشگاه تهران تاييد و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شد (0.76). تحليل داده ها به وسيله نرم افزار SPSS انجام شد. نتايج تحقيق نشان داد که اکثر (49 درصد) کشاورزان مورد مطالعه نگرش مثبتي نسبت به کشاورزي ارگانيک داشتند. نتايج مقايسه ميانگين ها نشان داد که بين نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزي ارگانيک بر اساس متغيرهاي مستقل؛ تحصيلات، شرکت در کلاس هاي ترويجي مرتبط با کشاورزي ارگانيک و شيوه کشت در سطح يک و پنج درصد اختلاف معني داري وجود دارد. همچنين نتايج رگرسيون چندگانه به شيوه گام به گام نشان داد که از بين متغيرهاي مورد مطالعه چهار متغير؛ آشنايي با کشاورزي ارگانيک و پيامدهاي منفي کشاورزي متداول، شرکت در کلاس هاي ترويجي– آموزشي مرتبط با کشاورزي ارگانيک، تحصيلات و به کارگيري روش ها و فناوري هاي کشاورزي ارگانيک حدود 42 درصد از تغييرات واريانس نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزي ارگانيک را تبيين مي کنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 240 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی