برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

شناسايي مولفه هاي تاثيرگذار بر عدم پذيرش آبياري قطره اي در بين باغ داران شهرستان گرمسار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 
چکیده: 

توسعه اراضي آبي کشور با توجه به کمبود منابع آب موجود جز از طريق مديريت بهينه مصرف آب و افزايش راندمان آبياري در بخش کشاورزي امکان پذير نمي باشد. هدف کلي تحقيق شناسايي مولفه هاي تاثيرگذار بر عدم پذيرش سيستم آبياري قطره اي در بين باغ داران شهرستان گرمسار مي باشد که طي سال هاي 1388- 1389 صورت گرفته است. تحقيق از نوع توصيفي- همبستگي بوده و ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه مي باشد. به منظور بررسي روايي ابزار تحقيق، پرسشنامه طراحي شده در اختيار تعدادي از متخصصان و صاحب نظران مربوطه قرار گرفت. جهت آزمون پايايي، تعداد 30 پرسشنامه توسط باغ داران شهرستان گرمسار تکميل و ضريب کرونباخ آلفا (a=0.85) محاسبه گرديد. جامعه آماري تحقيق حاضر شامل 1821 باغ دار بود که با استفاده از فرمول کوکران 165 نفر که با 10% افزايش به منظور بالا بردن دقت تحقيق و کاهش خطا به 181 باغ دار افزايش و به عنوان حجم نمونه به کمک روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي با انتساب متناسب انتخاب شدند. تجزيه و تحليل آماري پس از استخراج داده ها از طريق به کارگيري نرم افزار SPSSv16 صورت گرفت. به منظور بررسي رابطه بين متغيرهاي تحقيق با ميزان عدم پذيرش سيستم آبياري قطره اي ضريب همبستگي محاسبه گرديد. سپس آن دسته از متغيرهايي که وجود رابطه همبستگي ميان آن ها تاييد گرديد وارد تحليل رگرسيون چند متغيره شدند. در نهايت، توصيه شوراي اسلامي محل، ميزان دسترسي به تجهيزات کشاورزي، برنامه هاي تلويزيون و مطالعه نشريات ترويجي 24 درصد از تغييرات متغير وابسته (عدم پذيرش سيستم آبياري قطره اي) را تبيين کردند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مستخدمی، ر.، و رزاقی، م. (1391). شناسایی مولفه های تاثیرگذار بر عدم پذیرش آبیاری قطره ای در بین باغ داران شهرستان گرمسار. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, 5(4 (پیاپی 20)), 49-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193842Vancouver : کپی

مستخدمی رضا، رزاقی محمدحسین. شناسایی مولفه های تاثیرگذار بر عدم پذیرش آبیاری قطره ای در بین باغ داران شهرستان گرمسار. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی. 1391 [cited 2021July26];5(4 (پیاپی 20)):49-58. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193842IEEE : کپی

مستخدمی، ر.، رزاقی، م.، 1391. شناسایی مولفه های تاثیرگذار بر عدم پذیرش آبیاری قطره ای در بین باغ داران شهرستان گرمسار. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, [online] 5(4 (پیاپی 20)), pp.49-58. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193842. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 116 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی