نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

شناسايي عوامل موثر بر مشارکت گندم کاران شهرستان دزفول در مديريت شبکه هاي آبياري و زهکشي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، شوشتر، ایران
 
چکیده: 
به اعتقاد اکثر کارشناسان، پايين بودن راندمان آبياري در کشورهاي در حال توسعه به علت عدم مشارکت بهره برداران در امر تصميم گيري، اجرا، مديريت و نگهداري از شبکه هاي آبياري است و به علت پايين بودن نرخ مشارکت در شهرستان دزفول، هدف از انجام اين تحقيق، شناسايي و تحليل عوامل تاثيرگذار بر ميزان مشارکت گندم کاران اين شهرستان در مديريت شبکه هاي آبياري و زهکشي مي باشد. اين تحقيق از نوع توصيفي، همبستگي بوده که براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز آن از پرسشنامه استفاده شده است. گندم کاران شهرستان دزفول، جامعه آماري اين تحقيق را تشکيل مي دهند که با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي، تعداد 361 گندم کار به صورت کاملا تصادفي انتخاب شدند. نتايج اين تحقيق نشان مي دهند که بين متغيرهاي مستقل مشارکت اجتماعي، منزلت اجتماعي، نگرش نسبت به مشارکت در مديريت شبکه هاي آبياري و زهکشي، شرکت در کلاس هاي آموزشي و ترويجي، ميزان زمين آبي تحت کشت، ميزان زمين زراعي تحت مالکيت، ميزان درآمد ساليانه حاصل از فعاليت کشاورزي، ميزان مالکيت حقآبه، عملکرد محصول گندم، ميزان زمين زراعي تحت کشت گندم، نوع نظام بهره برداري، تنوع کشت، نوع منبع آب مورد استفاده در مزرعه و ميزان وابستگي به آب شبکه هاي آبياري با متغير وابسته مشارکت در مديريت شبکه هاي آبياري و زهکشي رابطه مثبت و معنا داري در سطح 0.01 وجود دارد و بين متغيرهاي مستقل ميزان بدهي مالي گندم کاران و تعداد قطعات زراعي با متغير وابسته مشارکت در مديريت شبکه هاي آبياري و زهکشي رابطه منفي و معني داري در سطح 0.01 وجود دارد. همچنين نتايج تحليل عاملي نيز بيانگر آن است که شش عامل زيرساخت ها و تسهيلات اقتصادي، مسائل فني و زراعي، سازوکارهاي اجتماعي و ديدگاه تعاوني مداري، مشارکت مداري و فعاليت هاي ترويجي، ويژگي هاي ساختاري و ويژگي هاي شخصي گندم کاران در مجموع 68.09 درصد از واريانس کل متغير تحقيق را به خود اختصاص مي دهند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

توتونچی، م.، و عمانی، ا. (1391). شناسایی عوامل موثر بر مشارکت گندم کاران شهرستان دزفول در مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, 5(4 (پیاپی 20)), 37-48. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193841Vancouver : کپی

توتونچی مریم، عمانی احمدرضا. شناسایی عوامل موثر بر مشارکت گندم کاران شهرستان دزفول در مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی. 1391 [cited 2022August12];5(4 (پیاپی 20)):37-48. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193841IEEE : کپی

توتونچی، م.، عمانی، ا.، 1391. شناسایی عوامل موثر بر مشارکت گندم کاران شهرستان دزفول در مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, [online] 5(4 (پیاپی 20)), pp.37-48. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193841. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 285 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی