برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  3 , شماره  11 ; از صفحه 37 تا صفحه 58 .
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني تغييرات توسعه شهري شهرستان نوشهر با استفاده از مدل LUCIA

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 

کاربري زمين به عنوان يکي از ابزارهاي برنامه ريزي همواره مورد توجه برنامه ريزان شهري و منطقه اي بوده است. اين ابزار سعي در شناخت ميانکنش پيچيده بين جامعه بشري و محيط زيست دارد تا از اين طريق بتواند رابطه اي منطقي بين نيازهاي توسعه اي بشر و معيارهاي زيست محيطي برقرار کند. در اين پژوهش سعي شده تا با استفاده از مدل کاربري LUCIA که مدلي تلفيقي از محرک هاي اقتصادي- اجتماعي و زيست محيطي است به دو سوال اساسي در مورد تغيير کاربري زمين که همانا «چگونگي تغيير» و «موقعيت تغيير» را هدف قرار مي دهد، پاسخ دهد. با توجه به ساختار دو سطحي مدل، در سطح اول از متغيرهاي زيست محيطي به عنوان سنجه اي جهت ظرفيت سنجي مناطق مختلف، در ميزان تغييرپذيري استفاده مي شود و در سطح دوم متغيرهاي اقتصادي-اجتماعي را به عنوان محرک هاي اصلي تغيير کاربري بررسي مي کند. روش تحقيق از لحاظ هدف تحقيق از نوع کاربردي و بر حسب روش شناختي از نوع تحقيقات تحليل- توصيفي است. در جمع آوري و طبقه بندي داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه اي- اسنادي استفاده شده است. چارچوب و روش تحليل اين پژوهش بر مبناي چارچوب مدل مفهومي مدل تغيير کاربري زمين LUCIA قرارگرفته و با استفاده از داده هاي موجود شهرستان نوشهر مدل اجرا و خروجي هاي آن براي توسعه شهري تحليل شده است. نتايج خروجي اين مدل پاسخ سوالات تحقيق را به خوبي بيان مي کند و نشان مي دهد که مناطق پيراموني سکونتگاه ها به خصوص مناطق پر جمعيت و همين طور مناطق اطراف تاسيسات زيرساختي براي تغيير کاربري زمين به توسعه شهري مستعدترند؛ و در نهايت با توجه به شرايط زيست محيطي و اجتماعي- اقتصادي تنها 14 در صد از کل مساحت شهرستان داراي شرايط بسيار مناسب براي تغيير کاربري زمين به توسعه شهري تشخيص داده شده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 177 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی