برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  2 , شماره  ويژه نامه ; از صفحه 65 تا صفحه 81 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي روايي و پايايي مقياس دلبستگي به خدا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات فارس، دانشگاه آزاد اسلامی
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف مطالعه روايي و پايايي مقياس دلبستگي به خدا بک و مک دونالد (2004) انجام شده است. ابزار به کار برده شده در اين پژوهش، مقياس دلبستگي به خدا بک و مک دونالد است که داراي 28 سوال بوده و توسط متخصصان روانشناسي ترجمه و به کمک متخصص آموزش زبان انگليسي ترجمه برگردان شد. جامعه آماري در اين پژوهش شامل کليه دانش آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه شهر شيراز که در سال تحصيلي 90 - 89 مشغول به تحصيل بودند، است. نمونه آماري اين تحقيق مشتمل بر 360 دانش آموز (180 دختر و 180 پسر) مي باشد که براي انتخاب آن ها از روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي استفاده گرديد و به وسيله مقياس دلبستگي به خدا بک و مک دونالد (2004) ارزيابي شدند. در خصوص سنجش روايي همگراي مقياس مذکور از مقياس عزت نفس کوپر اسميت (1967) استفاده گرديد که بر روي 60 نفر از گروه نمونه اجرا شد. به منظور بررسي پايايي به فاصله يک هفته، مجددا تعداد 70 نفر از آزمودني ها به وسيله مقياس دلبستگي به خدا بک و مک دونالد (2004) مورد بازآزمايي قرار گرفتند. داده ها به کمک آزمون هاي آماري t مستقل، انحراف استاندارد (SD)، تحليل عامل به شيوه اکتشافي (PC)، ضريب همبستگي و ضريب آلفاي کرونباخ تحليل شدند. به کمک تحليل عاملي چهار عامل توجه به خدا، اعتماد در مقابل عدم اعتماد، توکل و ارتباط با خدا از مقياس دلبستگي به خدا بک و مک دونالد (2004) استخراج گرديد. ضريب پايايي اين مقياس به شيوه بازآزمايي برابر 0.58 بود. همچنين همبستگي بالاي عوامل با کل مقياس نشان دهنده کفايت و کارايي اين مقياس براي کاربرد پژوهشگران، متخصصان و روانشناسان در ايران است. مقياس دلبستگي به خدا بک و مک دونالد داراي روايي و پايايي مناسب براي استفاده پژوهش گران و متخصصان در ايران است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 306 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی