برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1392 , دوره  8 , شماره  1 ; از صفحه 24 تا صفحه 30 .
 
عنوان مقاله: 

ارتقاي درك از بيماري مولتيپل اسكلروزيس (ام اس) و حيطه هاي آن در بيماران شركت كننده در گروه حمايتي همتايان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، تقاطع خیابان ولی عصر و بزرگراه نیایش، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، واحد تحصیلات تکمیلی پرستاری
 
چکیده: 

مقدمه: درک از بيماري، عقايد بيمار از بيماري مي باشد که در تصميم گيري بيمار براي انجام رفتارهاي موثر در ارتباط با بيماري و دستيابي به نتايج مثبتي چون تطابق با بيماري و بهبود عملکرد تاثير دارد. از آنجايي که تابه حال در ايران برروي درک از بيماري در بيماران ام اس پژوهشي انجام نشده است، پژوهش حاضر تاثير گروه همتايان را بر درک از بيماري ام اس و حيطه هاي آن در مبتلايان به ام اس بررسي مي کند.
مواد و روش ها: اين پژوهش يک پژوهش نيمه تجربي قبل و بعد بود که برروي 33 بيمار مبتلا به ام اس در سه گروه حمايتي همتا (10 نفر درگروه مردان، 11 نفر در گروه زنان و 12 نفر در گروه مختلط زن و مرد) به مدت 8 هفته و هر هفته 2 ساعت انجام شد. سطح درک از بيماري ام اس با استفاده از "پرسش نامه تعديل شده درک از بيماري" که 75 عبارت دارد و ضريب آلفاي کرونباخ آن
0.80 بود، قبل و بعد از تشکيل گروه ها سنجيده شد.
نتايج: ميانگين نمرات درک از بيماري ام اس در بيماران شرکت کننده در گروه همتايان بعد از مداخله گرچه افزايش يافته بود، ولي اين افزايش به لحاظ آماري معنادار نبود. در بين سه گروه، شرکت در گروه همتايان سبب ارتقاي سطح درک از بيماري در گروه مختلط (P=0.01) شده بود.
نتيجه گيري: نتايج پژوهش نشان داد كه شرکت درگروه همتايان سبب افزايش درک از بيماري در مبتلايان به ام اس مي شود و باتوجه به اين امر که حمايت اجتماعي، احساس تعلق در افراد ايجاد مي کند و تطابق بهتر با حوادث زندگي را به دنبال دارد، لذا ضرورت دارد مداخلاتي برپايه حمايت اجتماعي و ارتقاي سطح درك از بيماري براي مبتلايان به ام اس طراحي شود. همچنين نتايج پژوهش را مي توان در حيطه هاي آموزش گروه هاي علوم پزشکي و مديريت باليني به کارگرفت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی