برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  18 , شماره  4 (66) ; از صفحه 145 تا صفحه 167 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي عوامل موثر بر انتخاب رشته تحصيلي دانشجويان دانشکده هاي فني و مهندسي و روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

فرايند انتخاب رشته تحصيلي دانشجويان مي تواند با توجه به شرايط زماني و مکاني از عواملي تاثير پذيرد که در اين پژوهش برخي عوامل تاثيرگذار بررسي شده است. هدف اين پژوهش بررسي مقايسه اي عوامل موثر بر انتخاب رشته تحصيلي دانشجويان دانشکده هاي فني و مهندسي و روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران بود. روش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي و جامعه آماري شامل دانشجويان دانشکده هاي فني و مهندسي و روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران (4573 نفر) بود که با استفاده از نمونه گيري تصادفي طبقه اي نمونه اي به حجم 414 نفر انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته با 42 گويه طراحي شد. روايي محتوايي پرسشنامه توسط متخصصان و روايي سازه آن از طريق تحليل عاملي اکتشافي بررسي شد. پايايي ابزار نيز از طربق آلفاي کرونباخ با ضريب 0.89 تاييد شد. داده ها با استفاده از آزمونهاي آماري من - ويتني و فريدمن و t تک نمونه اي و نيز نرم افزار spss تحليل شدند. با تحليل آزمون t تک نمونه اي در بين دانشجويان فني و مهندسي عوامل اقتصادي (3.99) و فردي (3.07) بالاتر از حد متوسط و عوامل اجتماعي (2.18)، کنکور سراسري (2.37) و عوامل موسسه اي - آموزشي (2.74) کمتر از حد متوسط در انتخاب رشته تحصيلي آنان تاثير داشته است. در بين دانشجويان علوم تربيتي نيز عوامل اقتصادي (2.63) کمتر از حد متوسط، عوامل کنکور سراسري (3.82) بيشتر از حد متوسط، عوامل اجتماعي (3.02)، موسسه اي (3.09) و فردي (2.91) در حد متوسط در انتخاب رشته تحصيلي آنان تاثير داشته است. نتايج نشان داد که عوامل تاثيرگذار بر انتخاب دانشجويان رشته فني و مهندسي به ترتيب عوامل اقتصادي، عوامل فردي، موسسه اي - آموزشي، کنکور سراسري و عوامل اجتماعي - فرهنگي و عوامل تاثيرگذار بر انتخاب دانشجويان رشته روانشناسي و علوم تربيتي به ترتيب عوامل کنکور سراسري، موسسه اي، اجتماعي - فرهنگي، فردي و اقتصادي بود. افزون بر اين، در ميان عوامل پنج گانه بين دو گروه تفاوت معناداري مشاهده شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عنایتی نوین فر، ع.، و درانی، ک.، و کرم دوست، ن. (1391). بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر انتخاب رشته تحصیلی دانشجویان دانشکده های فنی و مهندسی و روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی, 18(4 (66)), 145-167. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193648Vancouver : کپی

عنایتی نوین فر علی، درانی کمال، کرم دوست نوروزعلی. بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر انتخاب رشته تحصیلی دانشجویان دانشکده های فنی و مهندسی و روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. 1391 [cited 2021July27];18(4 (66)):145-167. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193648IEEE : کپی

عنایتی نوین فر، ع.، درانی، ک.، کرم دوست، ن.، 1391. بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر انتخاب رشته تحصیلی دانشجویان دانشکده های فنی و مهندسی و روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی, [online] 18(4 (66)), pp.145-167. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193648. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 277 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی