برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  18 , شماره  4 (66) ; از صفحه 121 تا صفحه 143 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم عناصر بازاريابي رابطه اي بر وفاداري دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پژوهش‌های آماری و فناوری اطلاعات، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران
 
چکیده: 

وفاداري دانشجويان به عنوان يکي از عوامل حياتي در موفقيت بلندمدت دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مورد توجه قرار گرفته است. هدف پژوهش بررسي تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم عناصر بازاريابي رابطه اي از قبيل اعتماد، رضايتمندي و تعهد بر وفاداري دانشجويان کارشناسي ارشد بود. در اين خصوص، مدلي از بررسي روابط علي ميان پيش زمينه ها و پيامد بازاريابي رابطه اي ارائه شد. پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردي و با توجه به نحوه گردآوري داده ها از نوع تحقيقات توصيفي - پيمايشي محسوب مي شود. جامعه آماري اين پژوهش دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور مرکز تهران و حجم نمونه شامل 442 دانشجو بود. براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده و در نهايت، داده هاي حاصل از 400 دانشجو تجزيه و تحليل شد. روايي تحقيق با استفاده از روايي همگرا و واگرا و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ (0.894) و پايايي ترکيبي تاييد شد. از مدلسازي معادلات ساختاري براي تجزيه و تحليل داده هاي گردآوري شده استفاده شد. يافته ها نشان دهنده تاثير غيرمستقيم اعتماد از طريق متغيرهاي رضايتمندي و تعهد بر وفاداري دانشجويان است. به علاوه، با توجه به نتايج، اعتماد هم به طور مستقيم و هم غيرمستقيم از طريق رضايتمندي بر تعهد تاثيرگذار است. همچنين، نتايج نشان داد که رضايتمندي هم مستقيم و هم غيرمستقيم از طريق تعهد بر وفاداري دانشجويان تاثيرگذار است. در نهايت، رابطه تعهد با وفاداري دانشجويان نيز تاييد شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 119 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی