برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ويژگي هاي سازمان يادگيرنده با تمرکز بر زيرنظام هاي مديريت دانش و فناوري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کرتین استرالیا
 
چکیده: 

نظر به اهميت بررسي دانشگاه ها به منزله سازمان هاي يادگيرنده در جوامع کنوني و نيز شناسايي نقاط قوت و ضعف اين نهادها به منظور بهبود فعاليت هاي آنها در سازگاري با تغييرات و تحولات سريع، پژوهش حاضر به مطالعه اين موضوع اختصاص يافته است. مبناي نظري اين مطالعه، رويکرد مايکل مارکوارت به سازمان يادگيرنده به دليل جامعيت و تفکر سيستمي حاکم بر آن بود. هدف پژوهش بررسي ميزان برخورداري دانشگاه شهيد چمران اهواز به عنوان يک نظام آموزشي از ويژگي هاي سازمان يادگيرنده در دو زيرنظام دانش و فناوري بود. روش توصيفي - پيمايشي براي انجام دادن اين پژوهش انتخاب شد. جامعه آماري پژوهش اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد چمران بودند که 300 نفر از آنان به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. از گروه نمونه، 220 نفر پرسشنامه را تکميل کردند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته اي بود که بر مبناي پرسشنامه مارکوارت، مرور ادبيات تحقيق و مشورت با صاحب نظران تهيه شد. اين پرسشنامه مشتمل بر 50 گويه و داراي طيف ليکرتي (پنج درجه اي) است. پايايي پرسشنامه با محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ (براي سوالات وضعيت موجود 0.973 و براي سوالات وضعيت مطلوب 0.980) تاييد شد. به منظور آزمون فرضيه هاي پژوهش، تي زوجي به کار گرفته شد. يافته ها نشان داد بين وضعيت موجود دانشگاه شهيد چمران اهواز به لحاظ برخورداري از شاخصه هاي سازمان يادگيرنده با وضعيت مطلوب تفاوت معناداري وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 618 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی