برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي کيفيت يادگيري الکترونيکي در دانشگاه هاي ايران بر اساس جهت گيري هاي برنامه درسي و تجربه مدرسان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 
چکیده: 

امروزه، کيفيت و اثربخشي آموزش اهميت زيادي دارد و موسسات و دانشگاه هاي ارائه کننده آموزش به طور مداوم به ارزيابي کيفيت و عوامل دخيل در آن مي پردازند. هدف اين پژوهش ارزيابي کيفيت يادگيري الکترونيکي در دانشگاه هاي ايران بر اساس جهت گيري هاي برنامه درسي و تجربه مدرسان بود. اين پژوهش از نوع علي-مقايسه اي و جامعه آماري شامل اعضاي هيات علمي و دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه هاي فردوسي مشهد، صنعتي امير کبير، علم و صنعت ايران، خواجه نصيرالدين طوسي و علوم و حديث شهر ري و مهر البرز بود. نمونه مورد بررسي به شيوه طبقه اي تصادفي تعداد 714 دانشجو و 63 استاد انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه جهت گيري هاي برنامه درسي و پرسشنامه ارزيابي کيفيت يادگيري الکترونيکي جمع آوري شد. پايايي ابزار با استفاده از الفاي کرانباخ (0.96) و روايي آن با استفاده از روايي صوري و سازه صورت گرفت. داده ها با استفاده از آزمون هاي تحليل واريانس چند متغيره، آزمون لوين و آزمون تعقيبي توکي تحليل شدند. نتايج نشان داد دانشجويان شرکت کننده در دوره هاي مجازي، کيفيت يادگيري الکترونيکي را در سطح متوسط و بالاتر از متوسط ارزيابي کردند. کيفيت ارائه يادگيري الکترونيکي استادان بر حسب جهت گيري هاي برنامه درسي آنان متفاوت بود. بين تجربه ارائه يادگيري الکترونيکي و کيفيت ارائه يادگيري الکترونيکي در مولفه هاي توجه به تفاوت هاي فردي، تسهيل همکاري بين دانشجويان، ارائه بازخورد و ارزشيابي رابطه معناداري مشاهده شد. همچنين، دانشجويان زن کيفيت يادگيري الکترونيکي را در مقايسه با دانشجويان مرد در سطح بالاتري ارزش گذاري کردند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 951
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی