مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

پايين آمدن درخت از گربه (نگاهي به كاريكلماتورهاي شاپور)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است