برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين عدالت سازماني، رضايت شغلي و اعتماد سازماني و تعهد سازماني با خود ارزيابي از تعالي سازماني بمنظور ارائه يک مدل پيش بين (مطالعه موردي اساتيد دانشگاه هاي آزاد اسلامي منطقه چهار کشور)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، گروه علوم تربیتی، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش، تعيين رابطه بين عدالت سازماني، رضايت شغلي و اعتماد سازماني و تعهد سازماني با خود ارزيابي از تعالي سازماني است. روش پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري اين پژوهش را تمامي اساتيد دانشگاه هاي آزاد اسلامي منطقه چهار کشور تشکيل داده اند. روش نمونه گيري، خوشه اي چند مرحله اي بوده که به گونه تصادفي يک چهارم از دانشگاه هاي موجود در منطقه چهار کشور انتخاب شدند و نهايتا تعداد 312 نفر از اعضاي هيات علمي براي پژوهش انتخاب شدند. ابزارهاي اندازه گيري در اين پژوهش عبارتند از: 1. پرسشنامه عدالت سازماني به وسيله نيهوف و مورمن (2003) (a=0.89)، 2. پرسشنامه تعهد سازماني محقق ساخته (a=0.93)، 3. پرسشنامه رضايت شغلي اسپکتر (1997) (a=0.84)، 4. پرسشنامه اعتماد سازماني رودر (2003) (a=0.91)، 4. پرسشنامه خود ارزيابي تعالي سازماني محقق ساخته (a=0.86). به گونه اي کلي نتايج پژوهش نشان داد، متغيرهايي که کليدي ترين نقش را در تبيين خود ارزيابي از تعالي سازماني ايفا مي کنند شامل: عدالت توزيعي، اعتماد به سازمان، و اعتماد به همکاران مي شوند. عدالت توزيعي، داراي اثر مستقيم (0.491) و اثر غير مستقيم (0.137) با ميانجي گري تعهد سازماني بر خودارزيابي از تعالي سازماني است. اعتماد به سازمان نيز داراي اثر مستقيم (0.478) و اثر غيرمستقيم (0.134) با ميانجي گري خود ارزيابي از تعالي سازماني است. در نهايت اعتماد به همکاران نيز داراي اثر مستقيم (0.139) و اثر غيرمستقيم با ميانجي گري تعهد سازماني (0.089) است. ساير متغيرهاي حاضر در مدل داراي تاثير ضعيف تري به گونه مستقيم يا غير مستقيم بر خودارزيابي از تعالي سازماني هستند. طبق شاخص هاي برازش مدل آزمون شده، مدل نهايي پژوهش از برازش نسبتا مطلوبي برخوردار است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 303
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی