برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1392 , دوره  13 , شماره  28 ; از صفحه 217 تا صفحه 241 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي و سنجش عدالت فضايي بهره مندي از خدمات عمومي شهري بر اساس توزيع جمعيت و قابليت دسترسي در شهر بابلسر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مازندران، بابلسر، بهنمیر، گلستان 5، پلاک 73، کدپستی: 38475-47441
 
چکیده: 

امروزه در آغاز قرن 21، بحران برنامه ريزي و کيفيت زندگي شهري در اکثر نقاط جهان، ابعاد گسترده اي يافته و موجب گرديده وعده آرمانشهر مدني، تعالي انسان و عدالت فضايي در جوامع سرمايه داري غرب، همچنين وعده هاي ايدئولوژي و آرمانگرايي کمونيسم مبتني بر برخورداري يکسان افراد از مواهب رشد و توسعه در کسب جهان مادي و معنوي، در عمل توهمي بيش نباشد. شهرهاي امروزي بويژه در کشورهاي درحال توسعه، با توجه به رشد جمعيت و شهرنشيني مستمر، بيش از هر دوره ديگري نيازمند توجه به برقراري عدالت فضايي در برخورداري مطلوب از خدمات مختلف شهري مي باشند. در اين ميان، موضوع خدمات رساني و برخورداري نامناسب و گاه متناقض مناطق مختلف شهرها از خدمات عمومي، با مفهوم عدالت فضايي در تضاد است، بطوري که کاستي هاي موجود در تامين اين خدمات از اساسي ترين چالش هاي موجود در شهرهاي جهان بويژه شهرهاي کشورهاي در حال توسعه است. از اين رو پژوهش حاضر با توجه به مفهوم عدالت فضايي، کيفيت برخورداري و دسترسي مناسب ساکنين محلات مختلف شهر بابلسر از خدمات عمومي شهري، به بررسي ميزان برخورداري محلات 11 گانه اين شهر از خدمات مذکور پرداخته است. روش پژوهش در تحقيق حاضر توصيفي-تحليلي بوده و به منظور جمع آوري اطلاعات از روش هاي کتابخانه اي و ميداني بهره گرفته شده است. استفاده از مدل آناليز تاکسونامي و تدوين پرسشنامه، مهم ترين مراحل کار در اين زمينه بوده است و نتايج آن که با استفاده از نرم افزار SPSS و Arc GIS بوده، نشان مي دهد که بين جمعيت به عنوان مهم ترين عامل تاثيرگذار در ارائه خدمات و ميزان برخورداري محلات مختلف شهر از خدمات شهري رابطه متناسبي برقرار نيست و غالب ساکنين محلات نيز از وضعيت دسترسي به خدمات مذکور رضايت ندارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی