برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1392 , دوره  13 , شماره  28 ; از صفحه 113 تا صفحه 135 .
 
عنوان مقاله: 

اصلاح مدل تصميم گيري تاکسونومي عددي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه آذین، دانشکده جغرافیا
 
چکیده: 

تکنيک تاکسونومي عددي يکي از تکنيک هاي تصميم گيري چندمتغيره براي ارزيابي و رتبه بندي بوده و کاربرد زيادي در مطالعات برنامه ريزي و توسعه دارد. اين مدل نيز نظير ساير مدلهاي تصميم گيري چند متغيره داراي معايبي است، از مهمترين ايرادهاي وارده بر اين مدل، يکسان فرض شدن شاخص ها و هم جهت بودن شاخص ها مي باشد. لذا هدف مقاله حاضر ارائه روش شناسي مناسب اصلاح مدل و رفع محدوديت هاي آن و معرفي مدل تاکسونومي اصلاح شده است. پس از معرفي مدل اصلاح شده، براي نمايش بهتر تفاوت نتايج، از دو مدل براي سنجش سطح توسعه مناطق روستايي شهرستان هاي استان مازندران استفاده شد. روش تحقيق توصيفي و از نوع کاربردي است و در زمينه جمع آوري اطلاعات کتابخانه اي بر پايه داده هاي آماري سرشماري سال 1385 است. جامعه آماري تحقيق مناطق روستايي استان مازندران مشتمل بر 16 شهرستان است. مقايسه نتايج حاصل حاکي از افزايش دقت مدل تاکسونومي عددي اصلاح شده در مقايسه با مدل تاکسونومي رايج است، بطوري که مقادير ضرايب درجه توسعه (Fi) و رتبه در اين مدل ها تفاوت قابل توجهي داشته است. بر اساس مدل تاکسونومي عددي مناطق روستايي شهرستان قائم شهر با درجه توسعه 0.455 داراي رتبه 1 و مناطق روستايي شهرستان گلوگاه با درجه توسعه 0.476 داراي رتبه 3 بوده است، اما در مدل اصلاح شده که امکان و زن دهي به شاخص هاي مهمتر وجود داشته و جهت شاخص ها يعني مثبت و منفي بودن معنادار شد، سطح توسعه مناطق روستايي شهرستان گلوگاه با درجه توسعه 0.396 به رتبه 1 و شهرستان قائم شهر با درجه توسعه 0.420 به رتبه 2 تغيير يافت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 178
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی