نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  4 , شماره  2 ; از صفحه 63 تا صفحه 72 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي مقايسه اي روش گشتاور خطي با روش هاي حداکثر درست نمايي و غير پارامتري به منظور تحليل فراواني بارندگي در پنج ايستگاه ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 
چکیده: 
براي تحليل فراواني بارندگي، مي توان از دو روش پارامتري و غير پارامتري استفاده کرد. روش هاي معمول و مرسوم تحليل فراواني بر اساس روش هاي پارامتري استوار هستند. معمولا براي برآورد پارامترها در روش هاي پارامتري از روش هاي مختلفي نظير گشتاورهاي معمولي، حداکثر درست نمايي و گشتاورهاي وزني احتمال استفاده مي شود. در اين مقاله از روش حداکثر درست نمايي و روش جديد گشتاور خطي که حالت خاصي از روش گشتاورهاي وزني احتمال است، براي تحليل فراواني بارندگي استفاده شده است و نتايج حاصل از آن با روش غير پارامتري توابع هسته نظير نرمال، لوگ نرمال، مثلثي و مستطيلي بر روي بارندگي هاي ماهانه و سالانه پنج ايستگاه ايران شامل اصفهان، بوشهر، تهران، جاسک و مشهد مقايسه شده است، مقايسه شد. در اين پژوهش بارندگي هاي ماهانه و سالانه با استفاده از روش گشتاور خطي و حداکثر درست نمايي، به سيزده تابع توزيع مختلف از جمله لجستيک، مقادير حدي تعميم يافته و غيره برازش يافتند. نتايج حاصل از تحليل فراواني بارندگي نشان داد، که روش گشتاور خطي در مقايسه با روش حداکثر درست نمايي داراي حداقل مقادير متوسط انحراف نسبي و متوسط مربع انحراف نسبي بود، بهترين برازش را به داده هاي بارندگي هاي ماهانه و سالانه داشت. هم چنين، روش گشتاور خطي بهترين برازش را براي بارندگي سالانه بوشهر، جاسک و مشهد در مقايسه با روش غيرپارامتري هسته مستطيلي، مثلثي و نرمال داشت. بنابراين مي توان از روش گشتاور خطي به عنوان روش مناسب براي تحليل فراواني پارامترهاي ديگر نظير سيلاب، خشک سالي و غيره در برنامه ريزي هاي مديريت منابع آب و مهندسي هيدرولوژي استفاده کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اسلامیان، س.، و فتحیان، ف.، و حسن زاده، ه. (1391). ارزیابی مقایسه ای روش گشتاور خطی با روش های حداکثر درست نمایی و غیر پارامتری به منظور تحلیل فراوانی بارندگی در پنج ایستگاه ایران. مهندسی و مدیریت آبخیز, 4(2), 63-72. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193392Vancouver : کپی

اسلامیان سیدسعید، فتحیان فرشاد، حسن زاده هادی. ارزیابی مقایسه ای روش گشتاور خطی با روش های حداکثر درست نمایی و غیر پارامتری به منظور تحلیل فراوانی بارندگی در پنج ایستگاه ایران. مهندسی و مدیریت آبخیز. 1391 [cited 2022August20];4(2):63-72. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193392IEEE : کپی

اسلامیان، س.، فتحیان، ف.، حسن زاده، ه.، 1391. ارزیابی مقایسه ای روش گشتاور خطی با روش های حداکثر درست نمایی و غیر پارامتری به منظور تحلیل فراوانی بارندگی در پنج ایستگاه ایران. مهندسی و مدیریت آبخیز, [online] 4(2), pp.63-72. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193392. 

 
بازدید یکساله 121 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی