برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  4 , شماره  2 ; از صفحه 63 تا صفحه 72 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي مقايسه اي روش گشتاور خطي با روش هاي حداکثر درست نمايي و غير پارامتري به منظور تحليل فراواني بارندگي در پنج ايستگاه ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 
چکیده: 

براي تحليل فراواني بارندگي، مي توان از دو روش پارامتري و غير پارامتري استفاده کرد. روش هاي معمول و مرسوم تحليل فراواني بر اساس روش هاي پارامتري استوار هستند. معمولا براي برآورد پارامترها در روش هاي پارامتري از روش هاي مختلفي نظير گشتاورهاي معمولي، حداکثر درست نمايي و گشتاورهاي وزني احتمال استفاده مي شود. در اين مقاله از روش حداکثر درست نمايي و روش جديد گشتاور خطي که حالت خاصي از روش گشتاورهاي وزني احتمال است، براي تحليل فراواني بارندگي استفاده شده است و نتايج حاصل از آن با روش غير پارامتري توابع هسته نظير نرمال، لوگ نرمال، مثلثي و مستطيلي بر روي بارندگي هاي ماهانه و سالانه پنج ايستگاه ايران شامل اصفهان، بوشهر، تهران، جاسک و مشهد مقايسه شده است، مقايسه شد. در اين پژوهش بارندگي هاي ماهانه و سالانه با استفاده از روش گشتاور خطي و حداکثر درست نمايي، به سيزده تابع توزيع مختلف از جمله لجستيک، مقادير حدي تعميم يافته و غيره برازش يافتند. نتايج حاصل از تحليل فراواني بارندگي نشان داد، که روش گشتاور خطي در مقايسه با روش حداکثر درست نمايي داراي حداقل مقادير متوسط انحراف نسبي و متوسط مربع انحراف نسبي بود، بهترين برازش را به داده هاي بارندگي هاي ماهانه و سالانه داشت. هم چنين، روش گشتاور خطي بهترين برازش را براي بارندگي سالانه بوشهر، جاسک و مشهد در مقايسه با روش غيرپارامتري هسته مستطيلي، مثلثي و نرمال داشت. بنابراين مي توان از روش گشتاور خطي به عنوان روش مناسب براي تحليل فراواني پارامترهاي ديگر نظير سيلاب، خشک سالي و غيره در برنامه ريزي هاي مديريت منابع آب و مهندسي هيدرولوژي استفاده کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 150 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی