برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  2 , شماره  5 ; از صفحه 49 تا صفحه 66 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير درس انقلاب اسلامي بر ارتقا ميزان آشنايي دانشجويان با جنگ نرم (مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه کرمان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

اين تحقيق با هدف «بررسي تاثير درس انقلاب اسلامي بر ارتقا ميزان آشنايي دانشجويان با جنگ نرم» صورت گرفته است. روش تحقيق، توصيفي از نوع علي - مقايسه اي بود. نمونه تحقيق 520 نفر (260 نفر درس انقلاب اسلامي را گذرانده و 260 نفر درس فوق را نگذرانده) از دانشجويان دوره کارشناسي دانشگاه شهيد باهنر کرمان بود که با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شد. جهت جمع آوري داده هاي مورد نياز، از آزمون محقق ساخته 64 ماده اي سنجش ميزان آشنايي با جنگ نرم، پس از برآورد روايي، پايايي، ضريب تميز و ضريب دشواري استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي مناسب آمار توصيفي و نيز از آزمون t براي گروه هاي مستقل و آزمون تحليل واريانس يک طرفه با بهره گيري از نرم افزار SPSS استفاده شد. يافته هاي تحقيق نشان داد که، از بين دانشجوياني که درس انقلاب اسلامي را گذرانده اند، 1.9 درصد در سطح کم، 47.3 درصد در سطح متوسط و 50.8 درصد در سطح زياد، با جنگ نرم آشنايي داشتند و در بين دانشجوياني که درس انقلاب اسلامي را نگذرانده اند، 33.5 درصد در سطح کم، 62.3 درصد در سطح متوسط و 4.2 درصد در سطح زياد، با جنگ نرم آشنايي داشتند و بين ميانگين ميزان آشنايي دانشجويان دو گروه با جنگ نرم تفاوت معنادار مشاهده شد، گذراندن درس انقلاب اسلامي در ميزان آشنايي دانشجويان با جنگ نرم در مجموع و نيز در دو بعد فرهنگي و اجتماعي موثر بوده است اما در بعد سياسي موثر نبوده است، همچنين دانشجويان ضعيف از نظر پيشرفت تحصيلي، کمترين ميزان آشنايي با جنگ نرم را داشتند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قنبری، س.، و زیوری رحمان، م.، و شکوهی مقدم، س. (1391). تاثیر درس انقلاب اسلامی بر ارتقا میزان آشنایی دانشجویان با جنگ نرم (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه کرمان). پژوهشنامه انقلاب اسلامی, 2(5), 49-66. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193384Vancouver : کپی

قنبری سیروس، زیوری رحمان محمود، شکوهی مقدم سولماز. تاثیر درس انقلاب اسلامی بر ارتقا میزان آشنایی دانشجویان با جنگ نرم (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه کرمان). پژوهشنامه انقلاب اسلامی. 1391 [cited 2021August02];2(5):49-66. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193384IEEE : کپی

قنبری، س.، زیوری رحمان، م.، شکوهی مقدم، س.، 1391. تاثیر درس انقلاب اسلامی بر ارتقا میزان آشنایی دانشجویان با جنگ نرم (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه کرمان). پژوهشنامه انقلاب اسلامی, [online] 2(5), pp.49-66. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193384. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 813 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی