برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  5 , شماره  18 ; از صفحه 35 تا صفحه 39 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه سلامت معنوي باکيفيت زندگي جانبازان و معلولين شهر بيرجند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

زمينه: جانبازان و معلولين يکي از اقشار جامعه اند که به لحاظ موقعيتشان بيشترين نياز را به حمايت اجتماعي دارند، کنار آمدن با اين شرايط براي اکثر آنان دشوار است و اغلب آنها جداي از وضعيتشان متقاضي يک زندگي راحت و آرام مي باشند.
هدف: اين پژوهش با هدف بررسي رابطه سلامت معنوي با کيفيت زندگي جانبازان و معلولين شهر بيرجند انجام شد.
روش: 60 نفر از جانبازان و معلولين شهر بيرجند (30 جانباز و 30 معلول) به صورت تصادفي و ازطريق نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. و دو گروه با يکديگر از لحاظ (معلوليت جسمي - حرکتي) همتا شدند و اطلاعات دموگرافيک در اين پژوهش دخيل شدند. و دو گروه به پرسشنامه سلامت معنوي و فرم کوتاه پرسشنامه کيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني
who پاسخ دادند، طرح پژوهشي از نوع همبستگي مي باشد. براي تجزيه و تحليل داده ها علاوه بر روش هاي آمار توصيفي مانند ميانگين، انحراف معيار از روش آمار استنباطي رگرسيون و آزمون t مستقل استفاده شد.
يافته ها: نتايج حاصل از
t مستقل نشان داد بين سلامت معنوي جانبازان و معلولين تفاوت معناداري وجود ندارد. و بين کيفيت زندگي جانبازان و معلولين تفاوت معناداري وجود ندارد. و نتايج حاصل از رگرسيون نشان داد بين سلامت معنوي و کيفيت زندگي جانبازان رابطه معناداري وجود دارد يعني سلامت معنوي مي تواند پيش بيني کننده کيفيت زندگي در جانبازان باشد اما اين رابطه در معلولين معنادار نبود.
بحث: سلامت معنوي در جانبازان مي تواند پيش بيني کننده کيفيت زندگي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 219
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی