برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي مقادير چربي و ماده خشک کبد و ارتباط بين آنها در بين گونه هاي اهلي نشخوارکنندگان ذبح شده در کشتارگاه اروميه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه
 
چکیده: 

درصد چربي در ماده خشك و تر كبد و درصد ماده خشك كبد در تعداد 384 راس دام کشتار شده شامل 114 راس گاو، 100 راس گاوميش، 147 راس گوسفند و 23 راس بز با توجه به گونه دام، جنس و سن تعيين و ارتباط بين پارامترهاي کبدي مطالعه شد. ميانگين درصد چربي در ماده خشك و تر كبد و ماده خشك كبد در گاوها به ترتيب 3.6 درصد، 1.1 درصد، 29.7 درصد، گاوميش ها 5.3 درصد، 1.55 درصد، 29.2 درصد، گوسفندها 3 درصد، 0.83 درصد، 27.9 درصد و بزها 2.91 درصد، 1.55 درصد و 28.4 درصد تعيين گرديد. بالاترين حد درصدچربي در ماده خشك و تر كبد به ترتيب در گاوميش (20.5 درصد، 6.2 درصد) و پائين ترين آنها در گوسفند ( 5.14درصد، 1.55 درصد) و براي ماده خشك كبد به ترتيب در گاو ( 38.2درصد) و گوسفند ( 31.9درصد) مشاهده شد. آناليز آماري (ANOVA) پارامترهاي کبدي، اختلاف معني داري را در بين نشخوارکنندگان نشان داد. پارامترهاي کبدي در دام هاي نر و ماده به جز بزها اختلاف معني داري را نشان ندادند. در بررسي انفرادي دام ها، حدود 15 درصد از گاوميش ها و 3.5 درصد از گاوها بيشتر از 10 درصد چربي در ماده خشك كبد بودند در صورتيکه در نشخوارکنندگان کوچک کمتر از 6 درصد بود. به استثنا رابطه مثبت بين درصدچربي در ماده خشک با تر کبد، رطوبت با ماده خشک کبد، هيچ رابطه معني داري بين درصد چربي در ماده خشک و تر کبد با ماده خشک کبد مشاهده نگرديد. لذا مي توان گفت که ميانگين درصد چربي در ماده خشك كبد در نشخوارکنندگان کوچک کمتر از بزرگ ها بوده و گاوميش بيشتر از گاو مي باشد. ميانگين درصد ماده خشك کبد در گاوها بيشترين و گوسفندها کمترين است. تفاوت بين گونه ها معني دار بوده، اما سن و جنس در پارامترهاي کبدي موثر نيستند. احتمال ليپيدوز کبدي در گاوميش ها بيشتر از گاو و در گوسفند و بزها ضعيف است. بين چربي كبد با ماده خشك كبد رابطه اي وجود نداشته و مستقل از يکديگر هستند. سرانجام با استناد به ماده خشك، كيفيت غذائي کبد به ترتيب از گاو به گاوميش، سپس بز و نهايتا گوسفند طبقه بندي مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 77
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی