برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  5 , شماره  18 ; از صفحه 26 تا صفحه 34 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين جايگاه فعاليت ورزشي در نحوه گذراندن اوقات فراغت جانبازان و معلولين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 

مقدمه: وقت، ارزشمندترين دارايي انسان هاست که به عبارتي سازنده عمر انسان هاست، بنابراين شناخت شيوه هاي مطلوب گذران اوقات فراغت جانبازان و معلولين و تبيين تاثير آن بر سلامت و شادابي آنها همچنين پيشرفت فرهنگي، اجتماعي و تحصيلي اين عزيزان امري مهم و مساله اي اثبات شده است.
هدف: اين تحقيق با هدف تعيين جايگاه فعاليت هاي ورزشي در نحوه گذران اوقات فراغت جانبازان و معلولين ورزشکار استان چهارمحال و بختياري و تعيين ارتباط آن با برخي از عوامل اثرگذار، انجام شد.
مواد و روش ها: تحقيق حاضر توصيفي از نوع ميداني بود و 167 نفر از جانبازان و معلولين ورزشکار (مرد و زن) به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند و به پرسشنامه محقق ساخته اي که در اين زمينه تهيه شده و پايايي و روايي آن به ترتيب با دو روش آزمون آلفاي کرونباخ (
0.81=a) و نظر خواهي از افراد متخصص و استادان تربيت بدني مورد تائيد قرار گرفته بود، پاسخ دادند. به منظور توصيف ويژگي هاي فردي آزمودني ها و همچنين متغيرهاي تحقيق، داده ها با استفاده از آمار توصيفي و آمار استنباطي شامل فريدمن، از روش مجذور کاي (K2) «خي دو» مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
بحث و نتيجه گيري: نتايج پژوهش نشان داد که 63.73 درصد نمونه ها از سلامتي کامل برخوردار بودند. عمده ترين شيوه هاي گذران اوقات فراغت جانبازان و معلولين تماشاي تلويزيون، عبادات و مستحبات و مطالعه کتاب و مطبوعات همچنين ورزش بود. عمده ترين فعاليت ورزشي نمونه هاي تحقيق به ترتيب پياده روي، شنا، کوهنوردي، شطرنج اختصاص داشت. همچنين کسب نشاط و لذت، اثرات مثبت ورزش، حفظ تندرستي عامل هاي اصلي گرايش نمونه ها به سمت فعاليت هاي ورزشي بود. همچنين نتايج حاصله حاکي از آن بود که بين جنسيت، تاهل و تجرد، سلامتي و ميزان درآمد ماهيانه با ميزان اوقات فراغت جانبازان و معلولين رابطه معني دار در حد 1%=a وجود دارد، ضمن اينکه بين جنسيت، سلامتي، ميزان درآمد ماهيانه و تاهل با پرداختن به فعاليت هاي ورزشي، رابطه معني دار در حد 1%=a مشاهده شد. پژوهش حاضر گوياي آن است که اکثر نمونه هاي تحقيق معتقدند بهره مندي مطلوب از فعاليت ورزشي در ايام فراغت موجب سلامتي جسم و روح، و بهبود روابط اجتماعي آنان مي شود و در صورت دسترسي به امکانات ورزشي، در بين ساير فعاليت ها پرداختن به فعاليت هاي ورزشي را اولويت خود مي دانند و رشته هاي پياده روي و شنا را بر ساير رشته ها ترجيح مي دهند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 269
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی