برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  18 , شماره  4 ; از صفحه 69 تا صفحه 80 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط موازنه تصميم گيري ناشي از منافع و موانع درک شده با مراحل تغيير فعاليت جسمي در دانش آموزان دبيرستاني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

زمينه و هدف: منافع و موانع درک شده نسبت به فعاليت جسمي از عوامل شناختي است که انجام و يا عدم انجام فعاليت جسمي را تعيين مي کند. موازنه تصميم گيري بر اهميت ادراکات مثبت و منفي فرد در مورد نتايج رفتار يا تغيير رفتار تاکيد دارد. هدف اين مطالعه تعيين ارتباط منافع و موانع درک شده و موازنه تصميم گيري با مراحل تغيير فعاليت جسمي در دانش آموزان دبيرستاني بوده است.
روش بررسي: جمعيت مورد مطالعه اين پژوهش مقطعي دانش آموزان مشغول به تحصيل در دبيرستان هاي شهر بندرعباس در سال تحصيلي 91-1390 بودند. تعداد نمونه 400 نفر بود، نمونه گيري به صورت تصادفي خوشه اي چند مرحله اي انجام يافت. در اين مطالعه از پرسشنامه مراحل فعاليت فيزيکي و مقياس منافع / موانع ورزش استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصيفي و آزمون هاي مجذور کاي،
t  مستقل، آناليز واريانس يک طرفه و روند خطي در نرم افزار آماري SPSS v.16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. سطح معناداري p<0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: ميانگين سن افراد مورد بررسي
15.9±1.1 سال و %51.8 آنها پسر و %48.2 دختر بودند. در کل %49.2 از دانش آموزان داراي فعاليت فيزيکي منظم بودند. 15% افراد در مرحله پيش از قصد، %15.8 در مرحله قصد، 20% در مرحله آمادگي، %15.8 در مرحله عمل و %33.4 در مرحله حفظ و نگه داري فعاليت جسمي قرار داشتند. آزمون روند خطي براي منافع و موانع درک شده و موازنه تصميم گيري معنادار بود (p<0.001). بر اين اساس با پيشرفت افراد از مرحله پيش از تفکر تا مرحله حفظ و نگه داري، منافع درک شده و موازنه تصميم گيري افزايش و بالعکس موانع درک شده نسبت به ورزش به صورت خطي کاهش مي يافت.
نتيجه گيري: نظر به اين که نتايج اين مطالعه نشان داد پيشرفت مراحل تغيير در دانش آموزان همسو با افزايش منافع درک شده و کاهش موانع درک شده فعاليت فيزيکي است، لذا توصيه مي شود آموزش هاي لازم جهت پيشرفت مراحل تغيير دانش آموزان در خصوص فعاليت فيزيکي صورت گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آقاملایی، ت.، و طوافیان، ص.، و قنبرنژاد، ا. (1391). ارتباط موازنه تصمیم گیری ناشی از منافع و موانع درک شده با مراحل تغییر فعالیت جسمی در دانش آموزان دبیرستانی. حیات, 18(4), 69-80. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193370Vancouver : کپی

آقاملایی تیمور، طوافیان صدیقه السادات، قنبرنژاد امین. ارتباط موازنه تصمیم گیری ناشی از منافع و موانع درک شده با مراحل تغییر فعالیت جسمی در دانش آموزان دبیرستانی. حیات. 1391 [cited 2021July25];18(4):69-80. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193370IEEE : کپی

آقاملایی، ت.، طوافیان، ص.، قنبرنژاد، ا.، 1391. ارتباط موازنه تصمیم گیری ناشی از منافع و موانع درک شده با مراحل تغییر فعالیت جسمی در دانش آموزان دبیرستانی. حیات, [online] 18(4), pp.69-80. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193370. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 77 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی