برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  18 , شماره  4 ; از صفحه 61 تا صفحه 68 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير راه کارهاي تعديل عوامل محيطي بر کيفيت خواب بيماران بستري در واحد مراقبت کرونري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: کاهش کيفيت خواب از مشکلات شايع بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه است. خواب مناسب و کافي براي سلامت و بهبودي ضروري است. هدف اين مطالعه بررسي تاثير راه کارهاي تعديل عوامل محيطي بر خواب بيماران بستري در واحد مراقبت کرونري بوده است.
روش بررسي: مطالعه حاضر از نوع مداخله اي نيمه تجربي و يک سوکور است. نمونه مورد مطالعه تعداد 60 بيمار بستري در بخش مراقبت ويژه قلب بيمارستان شريعتي بودند که از طريق نمونه گيري در دسترس انتخاب و به دو گروه آزمون و شاهد تقسيم شدند. در گروه شاهد کيفيت خواب در ابتداي بستري و سه روز بعد از آن با استفاده از شاخص کيفيت خواب پيتسبورگ اندازه گيري شد و در گروه آزمون به همين روش کيفيت خواب بيماران همراه با انجام راه کارهاي تعديل عوامل محيطي شامل: تنظيم نور محيط و کاهش صدا در طي سه روز بستري سنجيده شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي (مجذور کاي و تي زوج و مستقل) در نرم افزار
SPSS v.18 استفاده شد.
يافته ها: يافته هاي تحقيق حاضر کاهش معناداري را در کيفيت خواب گروه شاهد پس از بستري، نسبت به گروه آزمون نشان داد (
p<0.001). اما تغييرات کيفيت خواب قبل و بعد از بستري در گروه آزمون از لحاظ آماري معنادار نبود (p=0.08).
نتيجه گيري: کيفيت خواب گروه شاهد پس از بستري کاهش معناداري را نشان داد، در حالي که در کيفيت خواب گروه آزمون تغيير معناداري مشاهده نشد. بنابراين استفاده از راه کارهاي تعديل عوامل محيطي مي تواند کيفيت خواب بيماران را پس از بستري در واحد مراقبت کرونري بهبود دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی