برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  18 , شماره  4 ; از صفحه 47 تا صفحه 60 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير به کارگيري برنامه انگيزشي طراحي شده مبتني بر «نظريه انتظار» توسط سرپرستاران بر رضايت بيماران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

زمينه و هدف: جهت ارتقاي رفتار و عملکرد حرفه اي پرستاران ضرورت دارد که برنامه هاي انگيزش دهي توسط مديران پرستاري به کار گرفته شود، تا از اين طريق پرستاران بتوانند مراقبت هاي بهتري ارايه دهند و در نهايت، رضايت بيماران افزايش يابد. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان تاثير به کارگيري برنامه انگيزشي طراحي شده مبتني بر «نظريه انتظار» توسط سرپرستاران بر رضايت بيماران انجام يافته است.
روش بررسي: پژوهش حاضر يک تحقيق نيمه تجربي است که در بخش هاي داخلي و جراحي در دو گروه، در دو بيمارستان آموزشي استان زنجان و در دو مرحله قبل و بعد از مداخله در سال 1390 انجام يافته است. داده ها از طريق پرسشنامه رضايت بيماران گردآوري شد. روش نمونه گيري بيماران غيرتصادفي (
n=40) بوده و بيماران داراي ويژگي هاي مشابه در هر دو گروه و در دو مرحله زماني بودند. مداخله، برنامه طراحي شده مبتني بر نظريه انگيزشي انتظار بود که به مدت 5 ماه در گروه آزمون طي مراحل ذيل اجرا شد: 1- تعيين انتظارات مديران پرستاري از پرستاران، تعيين پاداش هاي با ارزش از ديدگاه پرستاران، تشکيل کميته مديريت پاداش و کميته بهسازي مديران پرستاري، تهيه چک ليست هاي ارزشيابي عملکرد پرستاران، بهسازي پرستاران طبق انتظارات مديران. 2- اجراي برنامه: اجراي استانداردهاي مراقبت پرستاري و آموزش به بيمار توسط پرستاران، ارزشيابي عملکرد ماهانه پرستاران توسط سرپرستاران و با مشارکت ساير اعضاي کميته مديريت پاداش، تعيين ميزان پاداش ها بر اساس نتايج حاصل از ارزشيابي عملکرد، پاداش دهي به پرستاران داراي عملکرد مطلوب در پايان هر ماه در طي برگزاري مراسم اعطاي پاداش. داده ها با استفاده از برنامه SPSS v.16 و آزمون هاي توان دوم کاي، تي مستقل و من ويتني تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: بيماران در دو گروه و در قبل و بعد از مداخله از نظر ويژگي هاي فردي با يگديگر همسان بودند (
p>0.05). آزمون تي مستقل تفاوت معناداري را بين رضايت بيماران دو گروه در مرحله بعد از مداخله نشان داد (p<0.05). در حالي که اين تفاوت در قبل از مداخله در دو گروه، ديده نشد (p>0.05).
نتيجه گيري: برنامه طراحي شده مبتني بر نظريه انگيزشي انتظار داراي گام هاي اجرايي بسيار روشن براي به کارگيري اين نظريه است که مي تواند راهنماي عملي براي مديران پرستاري باشد. استفاده از آن براي بهبود رضايت بيماران پيشنهاد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدی، ا.، و ونکی، ز.، و محمدی، ا. (1391). تاثیر به کارگیری برنامه انگیزشی طراحی شده مبتنی بر «نظریه انتظار» توسط سرپرستاران بر رضایت بیماران. حیات, 18(4), 47-60. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193362Vancouver : کپی

محمدی افسانه، ونکی زهره، محمدی اشرف. تاثیر به کارگیری برنامه انگیزشی طراحی شده مبتنی بر «نظریه انتظار» توسط سرپرستاران بر رضایت بیماران. حیات. 1391 [cited 2021August04];18(4):47-60. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193362IEEE : کپی

محمدی، ا.، ونکی، ز.، محمدی، ا.، 1391. تاثیر به کارگیری برنامه انگیزشی طراحی شده مبتنی بر «نظریه انتظار» توسط سرپرستاران بر رضایت بیماران. حیات, [online] 18(4), pp.47-60. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193362. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 179 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی