برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  18 , شماره  4 ; از صفحه 28 تا صفحه 46 .
 
عنوان مقاله: 

تبيين راهبردهاي برقراري ارتباط پرستار - بيمار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: پرستاران توسط برقراري ارتباط موثر از نيازهاي بيماران مطلع شده و به آنها پاسخ مي دهند. با توجه به اهميت فرايند ارتباط پرستار - بيمار، ضرورت پرداختن به اين پديده به صورت عميق در هر جامعه اي ضروري مي باشد. لذا اين مطالعه با هدف تبيين راهبردهاي برقراري ارتباط بين پرستار و بيمار انجام يافته است.
روش بررسي: اين مطالعه با رويکرد کيفي و روش تحليل محتواي کيفي انجام يافته است. مشارکت کنندگان مشتمل بر 23 نفر از پرستاران، بيماران و همراهان آنان در بخش هاي داخلي و جراحي بيمارستان امام خميني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تهران بودند. روش جمع آوري داده ها عبارت از مصاحبه و مشاهده بود. مصاحبه ها در ابتدا به صورت بدون ساختار بود که بعد از مصاحبه هاي اول و دوم با توجه به مفاهيم استخراج شده از تحليل داده ها به صورت نيمه ساختارمند اجرا گرديد. به منظور کسب درکي عميق تر و تاييد داده هاي حاصل از مصاحبه ها، از روش مشاهده نيز استفاده گرديد. مشاهدات بر تعاملات بين پرستار و بيمار در حين برقراري ارتباط متمرکز بودند
.
يافته ها: تجزيه و تحليل داده ها به پيدايش درونمايه نهايي تحت عنوان «تطبيق نگرش و عمل پرستار» منجر گرديد. اين درونمايه از مفهوم پردازي سه طبقه اصلي «مراقبت مبتني بر نياز حاد بيمار»، «ايجاد قلمروي حرفه اي» و «مشارکت دادن» مشتق شده است. مراقبت مبتني بر نياز حاد بيمار شامل زير طبقاتي نظير شناسايي نيازهاي حاد بيمار و رفتار ارتباطي پرستار است. ايجاد قلمروي حرفه اي بر واضح سازي نقش و حفظ حريم ارتباط دلالت دارد. مشارکت دادن نيز با توجه به مخاطب مشارکت و محتواي مشارکت تعريف مي شود
.
نتيجه گيري: يافته ها نشان داد که پرستاران در راستاي پاسخ به شرايط زمينه اي حاکم بر مراقبت پرستاري، در پي همگون سازي نگرش و عملکرد خود هستند، تا قادر به رفع حداکثر نيازهاي حرفه اي خود و بيماران باشند. در واقع خصوصيت اصلي فرايند برقراري ارتباط با نقش فعال پرستار و نقش انفعالي بيمار تعريف مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 133
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی