برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  18 , شماره  4 ; از صفحه 19 تا صفحه 27 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش استفاده از پيک فلومتر و پيگيري با پيامک، بر خودکنترلي بيماري آسم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: آسم يکي از شايع ترين بيماري هاي مزمن در جهان است. 6.5 ميليون نفر در ايران مبتلا به آسم مي باشند. کنترل مطلوب آسم به آموزش وابسته است. در برنامه آموزشي استاندارد، خودکنترلي نقش بسيار مهمي دارد. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان تاثير آموزش استفاده از پيک فلومتر و پيگيري با پيامک، بر خودکنترلي بيماري آسم انجام يافته است.
روش بررسي: اين تحقيق يک مطالعه نيمه تجربي از نوع کارآزمايي باليني تصادفي سازي شده است. جامعه مورد مطالعه بيماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به درمانگاه ريه بيمارستان هاي امام خميني و شريعتي از خرداد تا مهر 1389 بود. حجم نمونه 98 نفر و نمونه گيري به روش آسان (در دسترس) صورت گرفت و نمونه ها به طور تصادفي و با روش بلوک بندي دوتايي به دو گروه آزمون (
n=47) و شاهد (n=51) تقسيم شدند. در گروه آزمون دو جلسه آموزشي با محتواي بيماري آسم و پيک فلومتر برگزار گرديد و بيماران عدد پيک فلوي خود را از طريق پيامک، به مدت 12 هفته به پژوهشگر ارسال نمودند. همچنين هر هفته به صورت تلفني، بازخوردي از جانب پژوهشگر مبني بر ميزان کنترل بيماري به بيماران ارايه گرديد. به گروه شاهد، آموزشي ارايه نشد. ابزار گردآوري اطلاعات، تست کنترل آسم بود که قبل و بعد از مطالعه (3 ماه)، تکميل و دو گروه با هم مقايسه شدند. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي آماري کاي دو، من ويتني، تي تست و Kolmogorov-Smirnov استفاده گرديد.
يافته ها: نتايج آزمون تي مستقل نشان داد که بعد از مداخله اختلاف آماري معناداري بين دو گروه تجربه و شاهد از نظر کنترل بيماري آسم وجود دارد (
p=0.002) که نشان دهنده تاثيرگذار بودن مداخله مي باشد.
نتيجه گيري: آموزش استفاده از پيک فلومتر و پيگيري با پيامک، باعث ارتقاي خودکنترلي بيماري آسم مي شود. با توجه به نقش مهم پرستاران در امر آموزش به بيمار، از يافته هاي اين پژوهش مي توان به طور گسترده اي جهت آموزش به بيماران مبتلا به آسم در انجمن آسم و آلرژي ايران، کلينيک ها و مراکز درماني، استفاده بهينه کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پدرام رازی، ش.، و پیروزمند، ن.، و ذوالفقاری، م.، و کاظم نژاد، ا.، و فیروزبخش، ش. (1391). تاثیر آموزش استفاده از پیک فلومتر و پیگیری با پیامک, بر خودکنترلی بیماری آسم. حیات, 18(4), 19-27. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193354



Vancouver : کپی

پدرام رازی شادان، پیروزمند نجمه، ذوالفقاری میترا، کاظم نژاد انوشیروان، فیروزبخش شهرام. تاثیر آموزش استفاده از پیک فلومتر و پیگیری با پیامک, بر خودکنترلی بیماری آسم. حیات. 1391 [cited 2021September21];18(4):19-27. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193354



IEEE : کپی

پدرام رازی، ش.، پیروزمند، ن.، ذوالفقاری، م.، کاظم نژاد، ا.، فیروزبخش، ش.، 1391. تاثیر آموزش استفاده از پیک فلومتر و پیگیری با پیامک, بر خودکنترلی بیماری آسم. حیات, [online] 18(4), pp.19-27. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193354.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 173 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی