3 SID.ir | تاثير تمرينات ورزشي عضلات کف لگن بر رضايتمندي جنسي زنان نخست زا

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير تمرينات ورزشي عضلات کف لگن بر رضايتمندي جنسي زنان نخست زا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي تهران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: امروزه ثابت شده است که علت بسياري از آشفتگي هاي رواني و ناسازگاري هاي زناشويي عدم رضايتمندي جنسي مي باشد. رضايتمندي جنسي تحت تاثير عوامل مختلفي از جمله بيماري هاي جسمي و رواني طرفين قرار دارد. يکي از مشکلات جسمي شلي عضلات کف لگن است و شلي عضلات کف لگن باعث افتادگي، پرولاپس اندام هاي لگني، اختلال عملکرد اندام هاي لگني و مقاربت دردناک يا ديسپاروني و کمردرد مي شود. اين مطالعه با هدف بررسي تاثير تمرينات ورزشي عضلات کف لگن بر رضايتمندي جنسي زنان نخست زا طراحي و اجرا گرديده است.
روش بررسي: اين مطالعه، يک کارآزمايي باليني است. نمونه مورد مطالعه شامل 100 نفر از مادران نخست زا مي باشد که از طريق نمونه گيري تصادفي - خوشه اي از پنج مرکز بهداشتي درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي تهران انتخاب شدند. سپس نمونه ها به طور تصادفي در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. بيماران گروه مداخله (
n=50)، تمرينات ورزشي کف لگن را به مدت 16 هفته انجام دادند. گروه شاهد (n=50)، مداخله اي دريافت نکردند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه ليندابرگ بود که در دو نوبت قبل از مداخله و در پايان هفته 16 در دو گروه تکميل گرديد. داده ها در نرم افزار SPSS v.18 با استفاده از آزمون هاي کاي دو و t-test مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج پژوهش اختلاف معناداري را در ميزان رضايتمندي جنسي، بعد از 16 هفته ورزش
Kegel در دو گروه شاهد و مداخله نشان داد (p<0.001).
نتيجه گيري: با توجه به تاثير تمرينات ورزشي عضلات کف لگن بر افزايش رضايتمندي جنسي در زنان نخست زا مي توان اين روش آسان و بي هزينه را به منظور ارتقاي سطح زندگي زناشويي و دوام هر چه بيشتر خانواده ها در زمره آموزش هاي اساسي بعد از زايمان قرار داد.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 169
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی